Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Grupa Kapitałowa PLK konsekwentnie zwiększa swój potencjał wykonawczy

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie wzmacniają własny potencjał techniczny, inwestując w zakup m.in. maszyn i urządzeń, które pozwalają przyspieszyć realizację największych w historii inwestycji. Efektem tych działań jest nowoczesna, sprawnie utrzymywana infrastruktura, z której korzystają pasażerowie pociągów oraz przewoźnicy towarowi.

Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W skład Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wchodzą cztery spółki zależne: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. oraz Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Do ww. grona dołącza właśnie spółka giełdowa – Trakcja S.A. Na początku lipca br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę objęcia akcji ze spółką Trakcja S.A.

Grupa Kapitałowa PLK specjalizuje się w budownictwie kolejowym i świadczeniu kompleksowych usług branży kolejowej. Zadaniem spółek zależnych jest realizacja prac utrzymaniowo-naprawczych w zakresie nawierzchni kolejowych, sieci trakcyjnych, obiektów inżynieryjnych, a także wykonywanie inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, realizowanie działalności przewozowej w celu przewozu kruszców i materiałów nawierzchniowych oraz udostępnianie maszyn i sprzętu kolejowego. Wykwalifikowana kadra firmy Trakcja S.A., jej doświadczenie w branży budownictwa kolejowego oraz posiadany sprzęt będą z kolei wsparciem dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy pracach związanych zarówno z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, jak i robotami inwestycyjnymi.

Wszystkie spółki zależne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obecnie mają łącznie około 5-7% udziału w rynku inwestycji, realizując rocznie inwestycje za niecały miliard złotych. Około 5 lat temu było to 400 mln zł. Przez ten czas udział spółek zależnych w inwestycjach realizowanych na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. został podwojony, a w ciągu następnych 3 lat PLK zamierzają ponownie podwoić tę wartość. Założeniem jest osiągnięcie realizacji inwestycji na poziomie 1,5-2 mld zł rocznie. Udział spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w rynku inwestycji stanowiłby wówczas 10-15%. Wbrew powszechnemu poglądowi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie dążą do stworzenia monopolu. W najbliższym czasie będzie rosnąć liczba koniecznych prac utrzymaniowych – potencjał spółek zależnych z Grupy Kapitałowej PLK umożliwi w tym zakresie natychmiastowe rozpoczęcie realizacji robót. Potencjał spółek zależnych Grupy Kapitałowej PLK umożliwi ponadto wykonywanie przez nie robót uzupełniających, a także gotowości do podjęcia roli wykonawcy zastępczego w razie porzucenia placu budowy przez inny podmiot. Co istotne spółki zależne z Grupy Kapitałowej PLK uczestniczą samodzielnie w otwartych postępowaniach przetargowych na prace inwestycyjne, konkurując skutecznie z innymi podmiotami na rynku.

Cechą charakterystyczną a zarazem wartością dodaną Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest to, że każda ze spółek, poza podstawowym zakresem działalności, specjalizuje się w innym obszarze. Plany PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie kształtu i funkcjonowania Grupy Kapitałowej obejmują także m.in. posiadanie własnych biur projektowych i nadzoru inwestorskiego, a także utrzymywanie w ramach własnego potencjału i pod własnym nadzorem sieci trakcyjnej oraz systemów łączności.

Mając na względzie konsekwentne wzmacnianie własnego potencjału technicznego i wykonawczego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w I półroczu 2021 roku podwyższyły kapitał zakładowy wszystkim czterem spółkom zależnym należącym do Grupy Kapitałowej PLK z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń lub nieruchomości w celu zwiększenia ich potencjału w realizacji prac na sieci kolejowej.

Wsparcie w wysokości 850 mln złotych otrzymały: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. Jest to największe w historii dofinansowanie spółek zależnych PLK, a środki dokapitalizowania pochodzą z budżetu państwa. Plany inwestycyjne spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związane są z rozwojem kompetencji w branżach: torowej, rozjazdowej i podtorza. Zakładany jest również rozwój w obszarze energetyki kolejowej i napraw pojazdów kolejowych. Plany obejmują również rozbudowę baz i zaplecza serwisowo-technicznego. Dzięki dokapitalizowaniu, spółki zaopatrują się w najnowocześniejsze maszyny do robót torowych oraz urządzenia do prac przy sieci trakcyjnej. Zakup i dostawy sprzętu zaplanowane zostały na lata 2022 – 2024.

Skip to content