Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Szpital przyszłości – innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia [RELACJA]

Forum Przemysłowe

W ramach ścieżki – Innowacje – podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu odbyło się spotkanie osób związanych z branżą medycyny i nowych technologii. Eksperci podzielili się wyjątkową wiedzą i spostrzeżeniami w zakresie digitalizacji tego sektora, a także rozwiązaniami które powinny się przyczynić do polepszenia kondycji polskich szpitali.

Moderatorem dyskusji był Robert Weber, który jest topowym reprezentantem polskiego środowiska startupowego.  Prowadzący zaczął od problemów, z którymi zderza się polski sektor medyczny, m.in. z racji doświadczenia w tworzeniu oprogramowania pozwalającego uskuteczniać zarządzanie szpitalami. Wobec czego pytania kierowane do uczestników pozwoliły efektywnie wydobyć informacje związane z zagrożeniami i zaletami wdrażania inteligentnych rozwiązań informatycznych.

W ocenie Łukasza Dudkowskiego – prezesa Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu – kluczowym problem z jakim się zmierza modernizacja cyfrowa szpitali jest aspekt cyberbezpieczeństwa. Pan prezes przywołał przykład, gdzie doszło do kradzieży laptopa współpracownika zewnętrznego szpitala na którym znajdowały się dane związane z historią chorób tysięcy pacjentów. Wyraził zaniepokojenie tym, iż można wiele zdziałać w zakresie tworzenia inteligentnych systemów zabezpieczenia cyfrowego baz danych, ale i tak zawsze będziemi narażeni na ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, jakim może być fizyczna kradzież danych.

Kolejnym rozmówcą był Jacek Kopacz – lekarz medycyny, obecnie związany z sektorem ubezpieczeń, w tym szkód związanych z bezpieczeństwem danych w sektorze ochrony zdrowia. Zapytany o to czy ubezpieczyciele mają szanse zdobycia rynku cyberbezpieczeństwa, prelegent pochylił się nad kilkoma istotnymi zagadnieniami. Wskazał, że ceny za usługi ubezpieczeniowe w Polsce są bardzo podobne. Dwa czynniki, które wpływają na kreowanie wartości świadczonej usług, to ilość i rodzaj przetwarzanych danych. Zwrócił także uwagę, że szpitale, które by postanowiły ubezpieczyć się, najlepiej jakby zamówiły tzw. audyt cybernetyczny, który pozwoliłby na dokładne określić przedmiot i zakresu ubezpieczenia.

W dyskusję zaangażowany został również kolejny przedstawiciel środowisko startuperów – Piotr Krajewski – założyciel firmy Cancer Center. Rozmówca podzielił się osobistym doświadczeń związanym ze współpracą z histopatologami. Wskazał, że dostrzega duży problem związany z przepływem najważniejszych informacji wśród lekarzy specjalistów. Zanim informacja od radiologa trafia do histopatologa mija 2 tygodnie, zanim histopatolog dokona oceny problemu mijają kolejne 3 tygodnie. Taka przewlekłość rzutuje na końcowego pacjenta, w przypadku którego liczy się każda godzina. Startuper dodał, że jeżeli cały czas będziemy bać się zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, to nigdy nie uskutecznimy szybkiego transferu danych medycznych w szpitalach, przez co leczenie pacjentów będzie mniej wydajne.

Z kolei wicemarszałek województwa dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski – miał okazję podzielić się osiągnięciami w zakresie informatyzacji szpitali i tym jak w niektórych dziedzinach prześcigamy Niemów. W województwie dolnośląskim część szpitali zaczęło stosować standaryzowane szablony diagnostyczne. Również gromadzenie danych prowadzi do tworzenia się „big data” chorób onkologicznych. Wobec tego szpitale zaopatrzyły się również w narzędzia ochronne. Krzyżanowski dodał, że w ostatnim czasie miał okazję spotkać się z przedstawicielami niemieckiego landu Dolnej Saksonii, którzy byli pozytywnie zaskoczeni osiągnięciami niektórych wrocławskich szpitali i powiedzieli, że oni są dopiero na etapie przygotowań związanych z ich cyfrowym zabezpieczeniem.

Na koniec dyskusji słowo zabrał dr n. med. Artur Zaczyński pełniący funkcje zastępcy dyrektora ds. medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W jego ocenia zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie ma newralgiczne znaczenie. Sztuczna inteligencja ma przede wszystkim na celu wspomagać pracę młodych inteligentnych lekarzy. Ekspert przywołał ciekawy fakt statystyczny odnoszący się do ostatnich badań związanych z diagnostyką chorób. Przeciętny lekarz jest w stanie zdiagnozować 500 różnych chorób, podczas gdy nauka zna 30 000. Ponadto co roku 15% diagnoz jest nietrafnych. Wobec takich zaszłości bezapelacyjnie należy wdrażać informatyczne narzędzia w celu optymalizacji pracy lekarzy.

W trakcie dyskusji również przedstawiono, iż wyciek jednego rekordu ze szpitala w USA kosztuję sektor ochrony zdrowia 410 $, a dla pacjenta ta suma wynosi – 148 $. Ogólnoświatowa strata związana z nielegalnym przetwarzaniem danych medycznych opiewa na sumę 600 mld $.

Skip to content