Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wyniki finansowe za 2021 rok – PZU, wypowiedź ekspercka

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Ogłosiliśmy wyniki finansowe za 2021 rok. To był dla PZU bardzo dobry rok. Wypracowaliśmy najwyższy zysk netto od 12 lat i zebraliśmy najwyższą składkę w historii PZU! 

 24 marca 2021 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła i członek zarządu i CFO Tomasz Kulik przedstawili wyniki finansowe Grupy PZU w 2021 r. W wydarzeniu wziął udział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. 

 Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,336 mld zł, co jest wynikiem najwyższym od 12 lat. Do rekordowego poziomu 25,1 mld zł zwiększyliśmy też przypis składki brutto. Mocno wzrosła zwłaszcza sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Zwrot na kapitale w ubiegłym roku na poziomie 18,6% stawia PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie. 

- Mamy za sobą bardzo dobry rok dynamicznego rozwoju. Wypracowaliśmy zysk netto najwyższy od czasu debiutu PZU SA na warszawskiej giełdzie w 2010 r. Jest on o trzy czwarte wyższy niż rok wcześniej. W czwartym kwartale zysk przekroczył 900 mln zł, a uśredniony kwartalny wynik w 2021 r. był wyższy o 26% od średniej z ostatnich 5 lat. Zwrot na kapitale osiągnięty zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym 2021 r. przekroczył nasze cele strategiczne – mówiła prezentując wyniki dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. 

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w 2021 r. zwiększyła się o 7,1% – do 14,09 mld zł. Mocne wzrosty nastąpiły zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych: w segmencie ubezpieczeń masowych o 15,1% oraz w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 13,6% . Na uwagę zasługuje utrzymanie bardzo dobrej rentowności ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. 

Intensywnie rozwija się filar inwestycyjny. Na koniec 2021 r.  TFI PZU odnotowało wzrost aktywów klientów zewnętrznych o 9,1% r/r i znalazło się w czołówce towarzystw pod względem największej sprzedaży w minionym roku. 

- W 2021 r. po raz pierwszy tak wyraźnie zaznaczyliśmy też nasze ambicje w obszarze odpowiedzialności klimatycznej. Bardzo konsekwentnie zmniejszamy nasz ślad węglowy, ograniczając emisje własne oraz rekompensując te, których nie da się już zredukować. Wprowadziliśmy unikatowe na rynku ubezpieczenia dla właścicieli instalacji OZE, zarówno indywidualnych, jak korporacyjnych, by odpowiedzieć na ich praktyczne potrzeby oraz wspierać rozwój sektora odnawialnej energii. Zaangażowaliśmy w inwestycje wspierające transformację energetyczną 450 mln zł, w tym 150 mln zł w finansowanie budowy lub rozbudowy lądowych farm wiatrowych – wskazywała prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska – Chyła. 

Skip to content