Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

PARP oferuje samorządom program rozwoju kompetencji do wdrażania innowacji

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje program GovTech inno_LAB, który służy podniesieniu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stworzyła pilotażowy program GovTech inno_LAB, w którym mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego. Program obsługiwany jest przez trzech operatorów wybranych przez PARP: Huge Thing z Poznania, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z Krakowa oraz Fundację OIC Poland z Lublina.

GovTech inno_LAB to rozwiązanie kreujące samorządowych liderów wdrażania innowacji w Polsce. Sposobem na to jest podnoszenie kompetencji samorządów do pozyskiwania z rynku najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli i usprawniających działanie lokalnej administracji. GovTech inno_LAB pomaga również w nawiązaniu współpracy pomiędzy administracją samorządową a innowatorami. Taka współpraca pozwala na znalezienie efektywnych rozwiązań codziennych problemów i wyzwań oraz rozwija komunikację z obywatelami.

Dzięki udziałowi w konkursie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zoptymalizować koszty funkcjonowania, a przez to stać się regionalnym liderem i przykładem pozytywnych zmian znacząco poprawiających jakość życia mieszkańców.

Efekty wdrożenia innowacji w administracji samorządowej można już było zaobserwować w Świdniku – miasto skorzystało z udziału w programie GovTech Polska realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Świdnik borykał się z tzw. luką śmieciową – wywóz śmieci był przez niektórych mieszkańców opłacany w sposób niewłaściwy. Aby rozwiązać ten problem innowatorzy współpracujący z KPRM stworzyli specjalną aplikację, która gromadzi dane z różnych źródeł (np. szkół, przedszkoli oraz urzędów). Zastosowanie aplikacji pomogło ustalić wysokość opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych.

W programie udział mogą wziąć wszystkie gminy, powiaty i województwa zainteresowane wdrożeniem innowacji. Urzędnicy administracji samorządowej zainteresowani uczestnictwem mogą przed złożeniem aplikacji skontaktować się z wybranym operatorem. Dedykowany doradca udzieli wszechstronnej pomocy przy określeniu wyzwania oraz przygotowaniu zgłoszenia.

GovTech inno_Lab przewiduje wsparcie dla około 120 samorządów. Aktualnie 40 jednostek bierze aktywny udział w programie. Wśród nich są zarówno największe polskie miasta, samorządy powiatowe, jak i małe gminy wiejskie.

Konkurs potrwa do 30 listopada 2022 roku. Informacje dotyczące wszystkich operatorów oraz terminów naborów znajdują się także na stronie Programu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab-2

Skip to content