Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

JSW firmą świadomą i odpowiedzialną środowiskowo oraz społecznie

Wypowiedź ekspercka

Unia Europejska, wraz z ogłoszeniem w 2019 r. polityki Zielonego Ładu, sformułowała bardzo jasne oczekiwania względem rynku – gospodarki muszą zacząć działać w sposób zrównoważony. Oznacza to, taki sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Zielony ład wprowadzany przez Unię Europejską można nazwać jednym z największych wspólnych wyzwań, realizowanych przez gospodarki wszystkich państw tworzących dzisiaj Unię Europejską.


Jak trudne jest to wyzwanie najlepiej pokazuje wdrożenie i zarządzanie ESG w takiej firmie, jaką jest JSW S.A., czyli koncern wydobywczy, zajmujący się pozyskaniem i produkcją węgla koksowego, który jest zaliczony do surowców strategicznych Unii Europejskiej i jest podstawą zielonej transformacji energetycznej Europy. Firma jako jedyna w UE wydobywa węgiel koksowy, co uniezależnia Europę od dostaw tego surowca m.in. z Rosji i Azji. Niestety dla większości społeczeństwa węgiel jest kojarzony z paliwem opałowym wydobywanym na potrzeby energetyki i ciepłownictwa, które to paliwo zgodnie z regulacjami UE do roku 2050 ma zostać wyeliminowane.


JSW nie podlega regulacjom związanych z likwidacją wydobycia, ale podlega w pełni zasadom Zielonego Ładu, co oznacza, że do roku 2050 musi być w 100% neutralna klimatycznie. Jest tego świadoma, dlatego też jako pierwsza grupa górnicza opublikowała w Polsce raport ESG. Było to dla firmy pionierskim przedsięwzięciem, bo nie miała skąd czerpać wzorców i doświadczeń. W Europie wydobycie węgla koksowego jest symboliczne, a światowe koncerny z Australii, Chin, USA czy Kolumbii nie wdrażają żadnych regulacji zrównoważonego rozwoju.


Od lat dobre praktyki i działania Grupy Kapitałowej JSW są wyróżniane w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a raporty zintegrowane w konkursach (The Best Annual Report organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków, I miejsce w kategorii raport zintegrowany za 2021 r.). W 2022 r. podjęliśmy szereg działań, za które niejednokrotnie byliśmy doceniani. Przystąpiliśmy po raz pierwszy do raportowania kwestii klimatu w międzynarodowym ratingu CDP i otrzymaliśmy wysoką ocenę „C”.


JSW znalazła się również w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie w IV edycji Badania Świadomości Klimatycznej. Podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, które są doceniane przez organizacje eksperckie, zajmujące się propagowaniem i inicjowaniem dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR.


Transformacja, w trakcie której jesteśmy, wymaga głębokiego przemyślenia wszystkich procesów biznesowych. To całkowita zmiana podejścia nie tylko w obrębie bliskiego biznesu, ale także przyjrzenia się całemu łańcuchowi dostaw. Wdrażamy strategię ESG, bo chcemy zmieniać nasz region na lepsze.

Skip to content