Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Przełamać paradygmat tradycyjnej roli firmy farmaceutycznej

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

AstraZeneca od zawsze stawia sobie za cel przekraczanie granic nauki, aby opracowywać i tworzyć nowoczesne leki, które pomogą zwalczyć choroby będące największymi wyzwaniami współczesnej medycyny. Ten cel wymaga współpracy, dlatego w Polsce budujemy kontakty ze społecznością akademicką, a także tworzymy mechanizmy wsparcia startupów. Nawiązując te współprace, staramy się wychodzić poza tradycyjną rolę firmy farmaceutycznej, stawać się istotną częścią polskiego systemu ochrony zdrowia, po to, aby na potrzeby pacjentów odpowiadać z jeszcze większą skutecznością.

Hans Sijbesma, wiceprezydent regionalny na Europę Środkową i Wschodnią oraz kraje bałtyckie w AstraZeneca 
Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland 

Pandemia COVID ukazała, jak bardzo jako ludzkość potrzebujemy nauki oraz innowacji. W tym trudnym czasie zaczęliśmy doceniać wartościowe badania naukowe, dostrzegać jak ważny jest postęp technologiczny. Jako naród, dojrzeliśmy też cyfrowo. To są bardzo ważne zdobycze społeczne, które należy w pełni wykorzystać. Musimy też dalej budować zaufanie społeczeństwa do nauki. A temu służy wsparcie dla ekosystemu innowacji, które jest możliwe między innymi dzięki współpracy z jednostkami naukowymi oraz sektorem publicznym. Leki to tylko jeden element składający się na cały system opieki zdrowotnej. Są istotne, ale ich efektywne wykorzystanie wymaga innowacji także w innych obszarach – organizacji systemu czy diagnostyki chorób. Dlatego w firmie AstraZeneca bliskie są nam kwestie związane z poprawą jakości świadczeń – wprowadzaniu tak innowacyjnych rozwiązań jak e-recepta czy sztuczna inteligencja w diagnostyce.  Stąd aktywnie angażujemy się w takie inicjatywy jak Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) czy Partnerstwo na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Ochrony Zdrowia (PHSSR).  

W ramach Warsaw Health Innovation Hub – partnerstwa publiczno-prywatnego powstałego pod auspicjami Agencji Badań Medycznych, wraz z innymi kluczowymi inwestorami w sektorze biotechnologicznym w Polsce udostępniamy nasze zasoby, wiedzę i doświadczenia po to, aby w sposób efektywny realizować projekty służące poprawie dostępu polskich pacjentów do wysokiej jakości świadczeń ochrony zdrowia. W lipcu rozstrzygnięto pierwszy konkurs WHIH #Nephrohero, w ramach którego jako AstraZeneca przeznaczyliśmy znaczącą kwotę na realizację projektu pomagającego pacjentom z przewlekłą chorobą nerek. 

PHSSR jest inicjatywą London School of Economics, Światowego Forum Ekonomicznego, przy wsparciu firmy AstraZeneca. To próba wyciągnięcia wniosków dla systemów ochrony zdrowia w związku z pandemią – odpowiedzenia sobie na pytanie, co należy zrobić, aby były one zrównoważone i odporne na ewentualne przyszłe kryzysy. Projekt umożliwia rozwijanie współpracy regionalnej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich, aby dzielić się doświadczeniami, ograniczać koszty i zlikwidować część barier pomiędzy systemami. 

W 2021 roku AstraZeneca świętowała swoje 30-lecie w Polsce. W 2011 roku w Warszawie otworzyliśmy centrum badawczo-rozwojowe. Dziś pracujemy w dwóch ośrodkach: warszawskim i krakowskim, zatrudniając ponad 2 700 pracowników.  Jako spółka o jednym z największych w sektorze life sciences poziomie nakładów na badania i rozwój w kraju AstraZeneca będzie w dalszym ciągu wykorzystywać swoją pozycję, by budować alianse ze światem nauki i inicjować współpracę między sektorem prywatnym i publicznym w obszarze ekosystemu innowacji w Polsce.

Skip to content