Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Ze zdwojoną energią powróciliśmy do życia społecznego

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Ze zdwojoną energią powróciliśmy do życia społecznego, choć dzięki nowoczesnym technologiom wcześniej nie utraciliśmy ze sobą kontaktu. Przyswoiliśmy umiejętności szybszej adaptacji do zmian, nabyliśmy zdolność odzyskiwania sił i odporność na działanie szkodliwych czynników, wspieraliśmy się nawzajem i dzieliliśmy dobrymi praktykami. Jednak wciąż nie godzimy się na rosyjską agresję wojenną, mimo że jej eksplozja potrafiła sparaliżować. Z tymi niespotykanymi wcześniej doświadczeniami spotykamy się w Mikołajkach na VIII Europejskim Forum Samorządów, które w tym roku przebiega pod hasłem „Nowa solidarność dla nowej epoki”. To hasło mocno zobowiązuje. Dla nas nie jest bowiem wyłącznie pojęciem z zakresu socjologii, definiowanym jako wspólnota działania, podyktowana wspólnotą interesów. Ma dla nas wymiar historyczny, symboliczny, a jednocześnie wzywający do wzmożonego wysiłku do pracy na rzecz wolności, pokoju, demokracji, praworządności. Wierzę, że różnorodność tematyczna i programowa tegorocznego kongresu pozwoli nam na nowo odczytać znaczenie tego emblematycznego hasła.  

Dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego kongres ma także znaczenie promocyjne. Naszym zdaniem to nowy, przyciągający uwagę sposób na pokazanie regionu jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania, pracy, nauki i wypoczynku. Impreza jest szeroko promowana, przyciąga wyjątkowych gości cieszących się autorytetem, wierzę więc, że informacja o Warmii i Mazurach dotrze nie tylko do uczestników, ale i innych osób zainteresowanych tematyką samorządów, biznesu, turystyki. Warmia i Mazury co roku przyjmują tysiące turystów, gości z kraju i zagranicy, coraz częściej także poza sezonem. Przez lata systematycznie inwestowaliśmy w infrastrukturę, także w najwyższej klasy bazę noclegową. Obecnie więc w regionie mamy zarówno odpowiednie zaplecze hotelowe, jaki i coraz lepszą infrastrukturę transportową. Ten sposób działania się opłacił, ponieważ nawet w dobie izolacji społecznej to właśnie nasz region cieszył się popularnością, to do nas ludzie przyjeżdżali i nadal przyjeżdżają po spokój, wyciszenie, kontakt z przyrodą, komfort wypoczynku. Cieszę się, że zechcieli Państwo skorzystać z tych dobrodziejstw i naszej gościnności.  

Skip to content