Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Samorząd Przyszłości – rozmowa z Konradem Fijołkiem, Prezydentem Miasta Rzeszowa

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

IX Europejski Kongres Samorządów – to nie tylko panele dyskusyjne, ale również spotkania i rozmowy z wyjątkowymi ludźmi. W ramach cyklu spotkań „Samorząd Przyszłości” miała miejsce rozmowa z Konradem Fijołkiem, Prezydentem Miasta Rzeszowa. 

Rozmowę poprowadził Michael Miguères, Przewodniczący, Instytut dla Postępu, Francja

„Rzeszów to pełniące role miasta przygranicznego i wojewódzkiego miasto kompaktowe, dzięki czemu pozbawione jest uciążliwości dużych aglomeracji.” – zaznaczył prezydent miasta Konrad Fijołek poproszony przez moderatora o opisanie zarządzanego przez siebie Rzeszowa w kilku słowach. Jest to także miasto innowacji, przede wszystkim wysoko innowacyjnego przemysłu lotniczego. Według Prezydenta Fijołka Rzeszów – to także jedno z najczystszych i najbezpieczniejszych miast w Polsce, miasto młode, gdzie średnia wieku to 39 lat, a liczba studentów w przełożeniu na studenta jest najwyższa w kraju.

Rzeszów po wybuchu wojny w Ukrainie z racji swojego geograficznego położenia stał się jednym z głównych hubów pomocy humanitarnej i militarnej. Konrad Fijołek w trakcie swojej kadencji podjął się stworzenia miasta nowoczesnego realizując projekty z czterech strategicznych obszarów: smart rozwiązań stosując technologię dla poprawy jakości życia mieszkańców, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji; realizując polityki dekarbonizacji dzięki technologiom energii odnawialnych czy rozwijania przestrzeni zielonych; budując odporność na kryzysy oraz zwiększając inkluzywność poprzez włączanie mieszkańców do procesów decyzyjnych. Według Konrada Fijołka wyzwanie na najbliższy czas to pójście w kierunku miasta przyjaznego mieszkańcom, stworzenie takiego miejsca do życia, by mieszkańcy nie czuli potrzeby ucieczki z miasta.

Skip to content