Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020


Dla liderów biznesu

Umożliwia lepsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach niepewności wywołanej COVID-19. 

Dla decydentów z administracji państwowej

Umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie charakteru zmian wywołanym pandemią. 

O Raporcie

Najważniejszym dokumentem zaprezentowanym na Forum Ekonomicznym w Karpaczu będzie „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”. Tegoroczna, trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy odnieśli się również do wpływu pandemii COVID-19 na procesy analizowane w dokumencie. Raport to najpełniejsze opracowanie o stanie gospodarki i Polski w 2020 r. Materiał przygotowali eksperci wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zostanie ogłoszony na najważniejszej konferencji polityczno-gospodarczo-społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej, jaką jest Forum Ekonomiczne.

Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Obrady Forum Ekonomicznego otwieramy dyskusją o naszym Raporcie, jest to bowiem dokument kluczowy dla biznesu i administracji. Publikujemy go w krytycznym momencie, między pierwszą a zapowiadaną drugą falą wzrostu zachorowań. Mamy nadzieję, że opracowanie stanowi nie tylko wszechstronny opis zmian, jakie zaszły w naszej części Europy w ciągu minionych 30 lat, ale także pozwoli prześledzić, czy i w jakim stopniu przemiany te przygotowały nas na obecny kryzys.

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Naukowcy z SGH od początku pandemii badają jej skutki i przygotowują scenariusze wychodzenia z trudnej sytuacji. Interesują nas nie tylko zmiany łańcuchów dostaw, produkcji, fluktuacje konsumpcji, ale też wzrost obciążeń budżetowych, przepływy kapitałowe, dodatkowa presja na krajowe i międzynarodowe finanse. Analizujemy i opisujemy przyspieszoną cyfryzację, szybkie zmiany na rynku pracy oraz w edukacji, a także próbujemy zdefiniować tzw. nową normalność.

Co zawiera Raport

Partnerzy Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020

Polski Fundusz Rozwoju

Jesteśmy grupą finansową, której właścicielem jest Skarb Państwa. Oferujemy instrumenty wspierające zrównoważony rozwój społeczny oraz ekonomiczny kraju. PFR jest firmą-matką, która jest centrum kompetencyjnym i operacyjnym dla grupy spółek, w której skład wchodzą: PFR Ventures, PFR Portal PPK, PFR TFI, PFR Nieruchomości. Ponadto, Polski Fundusz Rozwoju w ramach wspólnej strategii koordynuje działania innych agend rządowych koncentrujących się na wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju: Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pliki do pobrania

Skrót RaportuRaport