Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Zapraszamy na III Forum Słowacja-Polska

Forum Słowacja-Polska Informacja prasowa Najnowsze informacje

Instytut Studiów Wschodnich wspólnie z Regionem Preszowskim, jest współorganizatorem konferencji III Forum Słowacja-Polska, która odbędzie się w dniu 15 czerwca br. w miejscowości Bardejovské kúpele na Słowacji. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

Rejestracja jest dostępna pod linkiem:
https://registration.skplforum.sk

Celem konferencji III Forum Słowacja-Polska jest budowanie dobrych relacji oraz stwarzanie możliwości dla współpracy pomiędzy partnerami ze Słowacji i z Polski. Dyskusje będą poświęcone aktualnym problemom stosunków słowacko-polskich, oraz wyzwaniom, z którymi wspólnie mierzą się te dwa kraje.

W ramach konferencji odbędą się cztery panele dyskusyjne:

• Rezultaty i priorytety słowacko-polskiej współpracy transgranicznej

• Słowacja i Polska – zjednoczone i solidarne wobec nowych wyzwań

• Wzmacnianie infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-słowackim

• Perspektywy rozwoju polsko-słowackich stosunków gospodarczych

III Forum Słowacja-Polska będą otwierali Milan Majerský, Przewodniczący Regionu Preszowskiego (Słowacja); Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, oraz Marszałek Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

W konferencji weźmie udział ok. 200 osób, w tym przedstawiciele rządów, parlamentów, życia politycznego, samorządów, dyplomacji, biznesu, uczelni wyższych, ośrodków analitycznych i think tanków z Polski i ze Słowacji.

Skip to content