Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Srebrna gospodarka – rozwój usług na rzecz seniorów

Forum Gospodarcze w Tarnowie

Wśród tematów Forum Gospodarczego znalazł się także system usług i produktów kierowanych dla osób starszych. Panel dotyczący tzw. „srebrnej gospodarki” cieszył się bardzo dużą popularnością wśród gości Forum. Należy podkreślić, że decyzja o zorganizowaniu takiego panelu tematycznego wydaję się być szczególnie trafna, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że system produktów i usług dla tego segmentu konsumentów może stać się trzecią, co do wielkości, gałęzią naszej gospodarki. Starzejące się społeczeństwo to szansa dla przemysłu, handlu i szerokiego sektora usług, a pracownicy w wieku senioralnym będą najlepszym sposobem na uzupełnianie wakatów w wielu firmach.

Reprezentująca Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wiesława Borczyk zwróciła uwagę na to, że o srebrnej gospodarce zaczęto mówić w Polsce w 2010 roku. Według niej edukację o srebrnej gospodarce należy zacząć od przedszkola, bo to dotyczy każdego z nas. 24 grudnia 2014 został przyjęty pierwszy dokument polityki senioralnej, zaś w Małopolsce konsekwentnie realizuje się zamysł polityki senioralnej i można ją stawiać za przykład. Zdaniem Wiesławy Borczyk obecnie tworzy się coraz bardziej ukierunkowany zakres usług do osób starszych dostosowanych do ich potrzeb.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej Anna Okońska-Wolkowicz podkreśliła ogromny potencjał osób starszych. Ich rosnąca liczba sprawia, że można to uznać za kłopot, ale może być także widziany jako ogromny zasób kompetencji, możliwości i doświadczeń. Jeżeli gminom uda się wykorzystać zasób osób starszych, będzie to korzystne dla wszystkich. Jeśli gminy zrażą do siebie osoby starsze i zrobią z nich kłopot, to będą ubogie. Anna Okońska-Wolkowicz przybliżyła wkład seniorów w programach realizowanych w Krakowie: „Krakowscy seniorzy znakomicie na to odpowiedzieli”. Wyniki badań oraz propozycje rozwiązania zauważonych problemów zostały przedstawione władzom miasta Krakowa.

Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów Lidia Jaźwińska zwróciła uwagę na fakt, że jakość życia seniorów, składa się z wielu czynników. Na dziś jest to sprawa zabezpieczenia ekonomicznego. Rolą srebrnej gospodarki jest właśnie, by wyrównywać ten poziom pomiędzy poszczególnymi osobami. Zwrócono uwagę na brak lekarzy specjalistów, co może być polem dla srebrnej gospodarki, by to wyrównywać. Styl życia seniora opiera się o organizacje na nich skierowane, lecz jest wiele osób z pewnym stopniem niepełnosprawności, do których jeszcze należy dotrzeć. Istotną sprawą jest rodzina, ponieważ sytuacja różni się między poszczególnymi osobami. Dlatego należy zorganizować zabezpieczenia domów opieki. We wrześniu, Lidia Jaźwińska przeprowadziła badania i stworzyła raport, z którego wynika, że sytuacja finansowa większości badanych jest bardzo zła. Nie zmieni się to, jeśli nie zmieni się całkiem polskiego systemu emerytalnego.

Dyrektor ds. Programowych Fundacji Małopolska Izba Samorządowa Aldona Okraszewska opowiedziała o współpracy swojej fundacji z samorządami lokalnymi. Oferta jest stworzona przez mieszkańców, ośrodki są tworzone w oparciu o potencjał szkół (sale, kadra nauczycielska). Dzięki tym ośrodkom, wiele osób starszych wyszło z domu, by skorzystać z ich oferty. Tworzone są miejsca wsparcia dla osób zajmujących się ludźmi chorymi. Pytanie jak do nich dotrzeć, ponieważ nie wszystkie takie osoby są widoczne w systemie. Nie wszystkie pobierają zasiłki.

Według Dyrektora ds. Współpracy i Marketingu Origin Investments Ewy Mróz bardzo ważną kwestią jest odpowiednio dostosowana architektura, zorganizowana aktywność, które pozwolą takim osobom zadbać o swoje zdrowie fizyczne. Firma którą reprezentuje tworzy kompleks z mieszkaniami senioralnymi, ale też ośrodki pozwalające zadbać o swoje zdrowie fizyczne.


Moderator:

Janusz Marszałek, Prezes Zarządu, Polska Unia Seniorów

Paneliści:

Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Senioralnej, Urząd Miasta Krakowa

Ewa Mróz, Dyrektor ds. Współpracy i Marketingu, Origin Investments

Aldona Okraszewska, Dyrektor ds. Programowych, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Lidia Jaźwińska, Przewodnicząca, Tarnowska Rada Seniorów

Skip to content