Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Forum Gospodarcze: „W jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia?”

Forum Gospodarcze w Tarnowie

Podczas Forum Gospodarczego w Tarnowie, zostały także zorganizowane dwa wydarzenia z zakresu ochrony zdrowia. Panel: ,,W jaki sposób optymalizować wydatki w ochronie zdrowia” oraz spotkanie dyrektorów i menedżerów szpitali z Wiceministrem Zdrowia Maciejem Miłkowskim wraz z zastępcą dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robertem Dziedzicem.

Podczas panelu dyskusyjnego zaproszeni eksperci podjęli próbę odpowiedzenia na pytanie jakie rozwiązania oraz model finansowania polepszy i równocześnie skuteczniej zabezpieczy świadczenia dla pacjenta. Wiceminister Maciej Miłkowski wypowiedział się na temat racjonalizowania wydatków w sektorze lekowym podkreślając, iż wprowadzone nowe rozwiązania farmakoterapii np. w diabetologii przyniosą efekt za ok. 10-15 lat. Dodał, że obecny znacznie skrócony czas hospitalizacji, przyniósł olbrzymie oszczędności w sektorze zdrowotnym.

Dyrektor Małopolskiego oddziału NFZ Robert Dziedzic stwierdził, iż warto zmieniać standardy leczenia z opieki długoterminowej na krótkoterminową czy też ambulatoryjną, przez co jest możliwe zmniejszenie zaangażowania personelu, tym samym optymalizując koszty leczenia.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Tarnowie Marcin Kuta uważa, że nie ma dobrej opieki nad pacjentem, jeżeli wszyscy którzy odpowiadają za zarządzanie, nie będą optymalizować wydatków i cały czas dokonywać wyboru na co przekazać budżet jednostki. Stwierdził, iż warto poddać analizie finansowanie procedur medycznych, tym samym rozwijać oddziały opłacalne.

Małgorzata Kołpa Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie opowiedziała się za przekazaniem większych kompetencji pielęgniarkom przy jednoczesnym zatrudnieniu opiekunek pielęgnacyjnych.

Profesor Andrzej Matyja stwierdził, że przez optymalizację musimy patrzeć z perspektywy całości systemu ale także poszczególnych jego elementów nie zapominając o efektywności i jakości świadczeń dla dobra pacjenta.

Podczas spotkania z dyrektorami i managerami szpitali zostały poruszone następujące zagadnienia:

Jak będzie wyglądało finansowanie świadczeń zdrowotnych szpitali od 1 stycznia 2023 roku, w tym sposób naliczenia ryczałtów dla szpitali podstawowego zabezpieczenia, zarówno od 1 stycznia 2023, jak również od 1 kwietnia 2023 r. Czy w związku z nową kwalifikacją do sieci szpitali planowane są wyłączenia lub włączenia poszczególnych zakresów świadczeń, a jeżeli tak to w jakich rodzajach czy też zakresach.

W trakcie spotkania został poruszony także wątek konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rozliczenia świadczeń za 2022 rok w szpitalach, które wykonały ryczałt na poziomie co najmniej 108%. Projekt spotkał się ze zdecydowaną reakcją szpitali, szczególnie powiatowych, które opiniują projekt negatywnie. Dodatkowo wniosły o zmianę decyzji i nie różnicowanie szpitali, które również w dużym stopniu włączyły się w walkę z pandemią i odpracowywanie długu zdrowotnego obywateli. Przeciwnicy projektu nie widzą powodu dla którego szpitale, miałyby dokonywać zapłaty za wszystkie świadczenia wykonane ponad 100%.

Następnym głównym wątkiem poruszanym w trakcie spotkania była planowana zmiana finansowania niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych, jak również ratownictwa medycznego oraz to jak będzie wyglądać finansowanie świadczeń, w tym ustalanie ryczałtów dla zespołów Ratownictwa Medycznego S i P od 1 stycznia 2023 roku. Nie pozostawiono także tematu jakie planowane są przewidywane wzrosty wynikające ze wzrastających kosztów funkcjonowania zespołów.

W trakcie spotkania zapytano także, kiedy zostanie dokonane przeszacowanie świadczeń przez AOTMiT w zakresie kluczowych specjalności takich jak: interna, chirurgia ogólna, ginekologia i położnictwo, pediatria, ortopedia urazowa itp., w których aktualna wycena procedur znacząco odbiega od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez szpitale.

Skip to content