Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Podsumowanie, Czwartkowe Forum SGH: Co Polski Ład oznacza dla małych i średnich przedsiębiorców?

Czwartkowe Forum SGH

24 lutego o godz. 14.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięli Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH z Zakładu Prawa Podatkowego SGH.

Wraz z początkiem roku cała gospodarka staję przed ogromnymi wyzwaniami. Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią, rosnące cen energii i galopująca inflacja – wszystko to zagraża stabilnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i całej gospodarki. W tych warunkach wprowadzona została największa rewolucja podatkowa ostatnich lat, zebrana w pakiecie ustaw Polski Ład. Podejmowanie działalności gospodarczej wymaga przewidywalności i stabilności otoczenia regulacyjnego, w szczególności przewidywalności w zakresie danin i zobowiązań jakie muszą regulować przedsiębiorcy. Nie powinno tworzyć się sytuacji, kiedy w tym trudnym czasie nakłada się na firmy większe obciążenia finansowe, z możliwością ich zwrotu dopiero za kilkadziesiąt miesięcy.

Prowadzący Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, rozpoczął od pytania o

sytuację przedsiębiorców na początku 2022 r.?

Ciężar reformy prawa podatkowego będą ponosić głównie przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych albo ryczałtem – Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dalej Rzecznik MŚP konkludował. Jednym z największych problemów, które sygnalizowala nasza instytucja był zbyt krótki okres vacatio legis, jego brak wprowadził dodatkowy chaos.

Galimatias legislacyjny w pierwszej kolejności uderza w MŚP, to one ponoszą największy ciężar zmian podatkowych i sposobu ich implementacji. Obecnie przedsiębiorcy nie wiedzą w którym kierunku się zwrócić, pierwsze kwartały będą kluczowe. Dla MŚP system podatkowy powinien być prosty, zrozumiały i czytelny, tak aby przedsiębiorcy nie musili każdego nowego przepisu prawa podatkowego konsultować z doradcą –  dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego SGH.

Z perspektywy samych założeń, czy możemy mówić o tym, że są one prowzrostowe dla przedsiębiorców?

Nawet w samych założeniach proponowane rozwiązanie nie są korzystne dla przedsiębiorców. A bazowanie naszego modelu na krajach skandynawskich ze względu na zbyt duże różnice w poziomie zakumulowanego kapitału nie jest poprawne. Dla przedsiębiorców krajowych będzie oznaczało to zmniejszenie nakładów inwestycyjnych.  Choć jednak nie spodziewamy się, że dojdzie do wzmożonej fali zamknięć JDG spowodowanej wyłącznie Polskim Ładem.

Dodatkowe czynniki poza Polskim Ładem, jak nagły wzrost cen gazu, wysoka inflacja – to kumulacja tych czynników może przyczynić się do zwiększenia upadłości. Zwłaszcza nasi południowi sąsiedzi jak Czesi czy Słowacy prowadzą dla krajowych przedsiębiorców atrakcyjną politykę podatkową. Przy tworzeniu naszego systemu powinniśmy uwzględniać to w jaki sposób funkcjonują systemy podatkowe szczególnie państw ościennych.

Jak zmiany w Polskim Ładzie pozycjonują nasz system na tle państw ościennych?

Dla każdego przedsiębiorcy kluczowa jest przewidywalność ustawodawcy i sytemu podatkowego. Porównując bezpośrednio do Czech i Słowacji nasz system jest obecnie obarczony większym ryzykiem.  Stabilność systemu jest bardzo dużą wartością, w tym aspekcie szczególnie punktują nasi południowi sąsiedzi. Być może w przyszłości Polski Ład będzie konkurencyjny względem innych systemów podatkowych, ale do tego czasu wielu przedsiębiorców może opuścić Polskę, zaznaczył dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego SGH.

Czy zawieszenie Polskiego Ładu jest możliwe?

O ile jest to chwytliwe medialnie, to od strony budżetowej jest właściwie niemożliwe. Możliwe byłoby zamrożenie czy wstrzymanie części przepisów dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego SGH. Wskazywał dalej, że wyzwaniem jest dostosowanie już nie tegorocznych wydatków, ale przede wszystkim planowanie zmian z odpowiednim wyprzedzeniem pod kątem przyszłorocznego budżetu.

Rozmawiając o wyzwaniach dla MŚP, jak obecne wyzwania jak inflacja czy szoki geopolityczne jak początek inwacji na Ukrainę przełoży się na sytuację krajowych przedsiębiorców?

Duża część przedsiębiorców, która została dotknięta znaczącymi podwyżkami cen gazu powinna być objęta pomocą państwa, podobnie jak odbiorcy indywidualni. Ceny energii w tej chwili to jedno z kluczowych wyzwań, w tym kontekście wymaga podkreślenia, że działania rządu zmierzające do czasowej obniżki podatków na paliwa jest dobrym rozwiązaniem, zaznaczył Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Cała gospodarka, nie tylko MŚP stają przed wyzwaniami w postaci ryzyka inflacyjnego, podsycanego przez czynniki zewnętrzne jak rozpoczęta wojna na Ukrainie. Ceny benzyny za chwilę osiągną poziom sprzed obniżki. Sytuacja jest bardzo niestabilna. Dziś nikt nie jest pewny jak będzie wyglądała gospodarka za pół roku. To na rządzie spoczywa ciężar odpowiedzialności za określanie kierunków rozwoju wskazał dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego SGH.

W ramach tradycyjnie zadawanych pytań do siebie wzajemnie przez uczestników Adam Abramowicz spytał o konsekwencje dla konsumentów w sytuacji, w której nastąpi zmiana struktury wpływu MŚP na PKB.

Sytuacja byłaby niebezpieczna dla konsumentów, ponieważ korporacje są w stanie prowadzić w dłuższym okresie politykę dumpingową. Stabilność dla konsumentów jest gwarantowana przez małych i średnich przedsiębiorców odpowiedział dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego SGH.

Jakie są trzy główne obszary zmian podatkowych oczekiwane przez przedsiębiorców?

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Druga kwestia to proste podatki i rozbudowanie ryczałtu, uczynienie go prostym i przejrzystym, tak aby mógł koncentrować się na działalności. Trzecim aspektem jest obniżenie kosztów administracyjnych dla przedsiębiorców. W Wielkiej Brytanii mikroprzedsiębiorcy nie prowadzą bilansów.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, Zakład Prawa Podatkowego SGH.

Spotkanie odbyło się w czwartek, 24 lutego 2022 roku o godz. 14.00, na kanale SGH w serwisie YouTube. Zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.


Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: [email protected].

Skip to content