Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Polityka społeczna w dobie inflacji. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę?

XXXI Forum Ekonomiczne

W dyskusjach na temat walki z inflacja pojawiają się głosy, że transfery finansowe w ramach programów społecznych przyczyniają się do pogłębiania zjawiska inflacji. Z kolei niektórzy zamiast wypłaty czternastej emerytury proponują dwukrotną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. O realizacji polityki społecznej w dobie inflacji dyskutowali uczestnicy XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu w ramach panelu dyskusyjnego pt.  Polityka społeczna w dobie inflacji. Czy opłaca nam się inwestować w rodzinę?, partnerem której zostało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Uczestnicy debaty, wśród których była Minister Rodziny i Polityki Społecznej Polski Marlena Maląg, Zastępca Ministra Polityki Socjalnej Ukrainy Daria Marczak, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska oraz Przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Vincenzo Bassi dyskutowali o pojęciu solidarności społecznej, która wybrzmiewa szczególnie wyraźnie w dobie inflacji, podobnie jak wcześniej w czasie pandemii, o szeregu programów społecznych na rzecz seniorów i rodzin z dziećmi, oraz kosztach kryzysu, związanego z wojną na Ukrainie i bezpośrednich transferach finansowych. Daria Marczak podzieliła się doświadczeniem Ukrainy, która nie tylko mierzy się z bardzo wysoką inflacją, ale również wspiera osób, które ucierpiały w wyniku wojny i przesiedleńców, którzy uciekli przed zagrożeniem w zachodnie regiony i za granicę. Z kolei Vincenzo Bassi omawiał kwestie konieczności wsparcia rodzin i umocnienia więzi międzypokoleniowych w czasie kryzysu i stwierdził, że to silna rodzina jest podstawą silnego państwa. Tegoż zdania jest i Minister Marlena Maląg: „Zmiana sposobu myślenia o rodzinie to proces, w który muszą włączyć się  pracodawcy, samorządy i organizacje pozarządowe. Pracujemy nad  konkretnymi rozwiązaniami wspierającymi właśnie rodzin” – podkreśliła. 

Minister przypomniała, że w dobie kryzysu energetycznego i działań wojennych za naszą wschodnią granicą, które mają wpływ na inflację, rząd uruchomił szereg działań wspierających budżetu domowe polskich rodzin. To przede wszystkim tarcza antyinflacyjna, obniżki podatków m.in. na nośniki energii, paliwa i żywność; dodatki osłonowe dla najuboższych i wakacje kredytowe dla rodzin. Oprócz tego trwają wypłaty 14. emerytury, ponownie przyznanej w 2022 roku dla zdecydowanej większości emerytów i rencistów. Ważnym elementem działań rządu są również inwestycje w rodzinę, z programem  „Rodzina 500+” na czele. 

„W pandemii chroniliśmy miejsca pracy i wspieraliśmy gospodarkę poprzez transfery środków finansowych, teraz kierujemy pomoc do kolejnych grup obywateli. Dbamy o budżet państwa i uszczelniamy go, ale przede wszystkim troszczymy się o Polaków i dbamy o to, aby Polska była silnym państwem” – powiedziała Minister Marlena Maląg.

Poprowadził debatę Michał Adam Michalski, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

Skip to content