Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Filip Nowak

FOZ w Karpaczu Organizacja Systemu Ochrony Zdrowia

W tym roku parlament uchwalił ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Chociaż dbanie o jakość jest w DNA Narodowego Funduszu Zdrowia od zawsze, to nowe prawo daje nam dodatkowe narzędzia do pełniejszego monitorowania jakości i finansowego premiowania tych ośrodków, które charakteryzują się najwyższymi standardami. Do NFZ należy również weryfikacja, czy świadczenia są udzielane w standardzie wymaganym i gwarantowanym przez prawo.


Ocena jakości i dbanie o pacjenta to kluczowy element w strategii rozwoju NFZ. Zadania, które są przypisane do Funduszu w ustawie o jakości, rozszerzają ten obszar, ale ocena jakości to zadanie, które z powodzeniem już realizujemy.


Zamierzamy premiować te placówki, w których za dobrym jakościowo prowadzeniem działalności klinicznej, idą równolegle efektywne działania w sferze organizacyjnej. Zależy nam na o optymalnym wykorzystaniu zasobów danej placówki. Skuteczne monitorowanie i mierzenie efektów działalności podmiotów medycznych i podejmowanie decyzji zarządczych na bazie twardych danych, pozwala odpowiednio zaplanować działania. A w efekcie skutecznie zarządzać rozwojem placówki.


Jakość będziemy mierzyć w trzech obszarach. Pierwszy to kliniczny, gdzie będziemy zwracać uwagę na poziom i efekty realizowanych świadczeń. Kolejny obszar dotyczy zarządzania, w tym według mnie, kluczowym obszarem, czyli efektywnością wykorzystania zasobów, które mamy już w danym szpitalu. Równie istotnym obszarem monitorowania jakości jest również obszar konsumencki, czyli badanie opinii pacjentów o organizacji udzielania świadczeń w konkretnym szpitalu.


Naszym celem jest wspólne dbanie o jakość w ochronie zdrowia, na której skorzystają pacjenci i same placówki medyczne.


Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Skip to content