Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Polska jako atrakcyjny kraj dla prowadzenia badań klinicznych – wypowiedź ekspercka Agencji Badań Medycznych

Wypowiedź ekspercka

Konieczność inwestycji w innowacje w ochronie zdrowia w zakresie badań klinicznych, epidemiologicznych czy terapii jest obecnie nie tylko niezbędna, ale stanowi jedyną słuszną ścieżkę rozwoju. Dostęp do innowacyjnego leczenia ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa niosąc ze sobą równolegle korzyści gospodarcze.

Obecnie mamy do czynienia z nową falą innowacji w opiece zdrowotnej, która związana jest głównie z terapiami komórkowymi, genowymi, z użyciem komórek macierzystych czy też terapeutykami na bazie RNA. Trendy te są kluczowymi czynnikami rozwoju sektora biomedycznego i stanowią źródło dla projektowania kierunków jego rozwoju.


Od momentu powołania Agencji Badań Medycznych liczba niekomercyjnych projektów rejestrowanych w URPL wzrosła niemal trzykrotnie. Zwiększenie potencjału krajowej biotechnologii to nie tylko większa liczba realizowanych badań, ale także wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w ramach tworzonych konsorcjów, a co najważniejsze dostęp do najnowocześniejszych terapii.


Polska to kraj o dużym potencjale naukowym i rozwojowym. Możemy pochwalić się doświadczonymi i renomowanymi zespołami badawczymi, oraz coraz większą liczbą realizowanych badań klinicznych, także we współpracy z najlepszymi międzynarodowymi partnerami. Jesteśmy dumni, że jako Agencja Badań Medycznych możemy uczestniczyć w tym procesie i wspierać budowę nowoczesnego i innowacyjnego systemu ochrony zdrowia. W ciągu ostatnich 4 lat Agencja Badań Medycznych zainwestowała niemal 3 miliardy złotych w rozwój sektora biotechnologii. Od momentu powstania Agencji udało się pobudzić cały system rozwoju badań klinicznych. Staramy się wspierać nie tylko naukę w Polsce i kształcić kadry na najwyższym poziomie, ale także budować infrastrukturę i tworzyć dostęp do innowacyjnych terapii dla pacjentów. Utworzyliśmy Polską Sieć Badań Klinicznych, gdzie pacjenci mają dostęp do badań klinicznych w wyspecjalizowanych centrach, w najlepszych szpitalach. Dzięki uruchomionym projektom ponad 60 tysięcy pacjentów zyskało możliwość udziału w badaniach klinicznych. Zmieniamy środowisko legislacyjne i infrastrukturalne.


Przed nami jednak wciąż wiele wyzwań. Ostatnie kilka lat pokazało nam także jak ważne jest bezpieczeństwo lekowe, jak ważna jest samowystarczalność kraju z punktu widzenia dostępu pacjentów do leków ratujących życie. Tym bardziej istotne jest inwestowanie w rodzimy biznes. Bezpieczeństwo lekowe może zagwarantować produkcja podstawowych leków w naszym kraju. W związku z tym, tak ważne jest stworzenie w Polsce odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do zainwestowania w produkcję leków, zwłaszcza generycznych oraz biopodobnych. Pozwoli to również uniezależnić nasz kraj od zagranicznych producentów i dostawców leków.


Praca nad usprawnianiem i unowocześnianiem systemu ochrony zdrowia wymaga jednak ścisłej współpracy państwowych instytucji, przemysłu i środowiska naukowego. Już dziś uczymy się, jak wspólnie definiować priorytety w systemie ochrony zdrowia. Zapewnienie infrastruktury, technologii i odpowiedniej współpracy stanowi podstawę rozwoju naszego kraju i zbudowania jego atrakcyjności. Mamy świadomość, jak ważny jest dziś dialog ze środowiskiem naukowym, pacjenckim, czy biznesowym. Staramy się przede wszystkim wsłuchiwać w potrzeby środowiska. Forum Ekonomiczne jest miejscem, gdzie można porozmawiać na temat potrzeb, problemów i wyzwań, które stoją przed właściwie każdym sektorem gospodarki. Wierzę, że po raz kolejny będziemy wykorzystywać tę przestrzeń i wymieniać w bardzo dynamiczny sposób swoje poglądy, nie narzucając tego, co jest nierealne, nie oczekując rzeczy, które nie mogą zostać zrobione, a jednocześnie przyglądając się temu, gdzie możemy się spotkać w kompromisie – i z beneficjentami, i z biznesem, i z naukowcami. To jest najbardziej istotne – by w bieżącym dialogu omawiać priorytety i tak przygotowywać kolejne kierunki dalszych działań, by wpisywały się w potrzeby.

Skip to content