Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

RosaPool – wypowiedź ekspercka

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Budowa ekonomicznych kompleksów basenów odkrytych

Koncepcja budowy ekonomicznych publicznych basenów letnich to kompleksowe przedsięwzięcie, które jest próbą odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na nowoczesne, sprawdzone i efektywne rozwiązania tworzące przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców gmin i zapewniające bezpieczne korzystanie z rekreacji wodnej.

Odpowiedź na potrzeby społeczne i zmiany klimatu

Na przestrzeni ostatniej dekady bardzo zauważalne stały się zmiany klimatu i coraz dotkliwiej odczuwamy czas letnich upałów. Samorządy stają przed coraz trudniejszym wyzwaniem, jakim jest minimalizowanie wpływu zmian klimatu na zdrowie publiczne. Klimat wpływa na zdrowie w sposób bezpośredni, pośredni, natychmiastowy i długofalowy. Musimy mieć świadomość, że adaptacja do zmian klimatu i stosowanie środków przystosowawczych nie będzie w pełni efektywne jeśli nie wprowadzimy działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu w celu ochrony zdrowia publicznego. Propagowanie transportu rowerowego i pieszego, w dłuższej perspektywie może przyczynić się do poprawy kondycji fizycznej, zwiększenia aktywności fizycznej, ograniczenia otyłości, zmniejszenia ilości zawałów i chorób układu krążenia. Także inwestowanie w podniesienie atrakcyjności obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, w tym basenów, wpłynie pozytywnie na zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także utrzymanie mieszkańców w lepszej kondycji.

Przykładem takiej infrastruktury są kompleksy basenów odkrytych, w przypadku których to także profilaktyka i przeciwdziałanie utonięciom – pozwalają (bezpiecznie i pod okiem ratowników) korzystać z letnich kąpieli. Baseny letnie to miejsce wspierające rozwój umiejętności społecznych oraz integrację mieszkańców, minimalizujące wykluczenie społeczne grup o specjalnych potrzebach, dzięki szerokiej dostępności projektowanej przestrzeni. To także wyrabianie dobrych nawyków zdrowotnych i poprawa kondycji fizycznej.

Koncepcja modułowych kompleksów letnich

Koncepcja ekonomicznych kompleksów basenowych z infrastrukturą towarzyszącą jest oparta na modułach programowych dających możliwość ich dowolnego konfigurowania, tworząc kompleks basenów letnich z elementami uzupełniającymi, uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe inwestora. Dzięki temu każda gmina może dowolnie skonfigurować swój kompleks, dobierając moduły odzwierciedlające aktualne trendy rynkowe i racjonalnie wykorzystując budżet inwestycji.

Moduły ekonomicznych kompleksów basenowych

Zrównoważony rozwój

Budowa basenów letnich generuje korzyści o charakterze społecznym i ekonomicznym, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zapewnienie powszechnej dostępności do obiektu całej społeczności lokalnej sprzyja także poprawie stanu zdrowia mieszkańców.

Poprzez program nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży, w okresie letnim kształtowane są właściwe postawy społeczne wśród uczestników oraz przeciwdziałanie utonięciom. Dzięki dostosowaniu obiektu do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, kompleks będzie pełnił także funkcję miejsca integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. Aktywizacja wskazanych grup odbiorców wpłynie na poprawę stanu zdrowia populacji, a w dłuższej perspektywie ograniczy wydatki na leczenie i rehabilitację. Rozszerzenie oferty rekreacyjnej sprzyja integracji mieszkańców, a także przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Inwestycje tego typu wpływają także na poprawę konkurencyjności gminy.

Rekreacja w basenie jest jedną z najbardziej kompleksowych form ruchu, polecaną dla każdego, bez względu na wiek. Podczas pływania i innych form rekreacji wodnej pracują wszystkie mięśnie, kręgosłup, a stawy są odciążone. Aktywność w wodzie przyspiesza także regenerację po wysiłku i doskonale rozciąga, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, wspomaga układ oddechowy, zwiększając pojemność płuc, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, cukrzycy, poprawia elastyczność stawów i ich ruchomość.

Spodziewany efekt budowy basenów odkrytych

Budowa kompleksu basenów letnich to:

 • wzrost liczby obiektów sportowych na terenie gminy,
 • wyrównywanie szans mieszkańców w dostępie do infrastruktury sportowej,
  w szczególności do basenu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez umożliwienie udziału w zajęciach aqua aerobiku, gimnastyki wodnej, kursu pływania i nurkowania,
 • realizacja idei miast 15 minutowych – ograniczenie uciążliwości wynikającej
  z konieczności pokonywania dużych dystansów komunikacją zbiorową i indywidualną w celu realizacji potrzeb aktywności fizycznej na basenie odkrytym oraz zwiększenie liczby odbiorców zorganizowanych zajęć basenowych realizowanych przez gminę,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki, a także zachęcanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • powszechny dostęp do zajęć pływania jako profilaktyki przeciwdziałania
  i korygowania wad postawy u dzieci i młodzieży,
 • poprawa atrakcyjności i konkurencyjności gminy poprzez wzmocnienie jej funkcji rekreacyjnej,
 • zwiększenie popytu na usługi rekreacyjne i około rekreacyjne, co wpłynie na poprawę funkcjonowania sfery gospodarczej gminy – wydatki mieszkańców na sport i rekreację pozostaną w gminie,
 • metodycznie zorganizowana i powszechnie dostępna infrastruktura basenowa będzie stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania czasu wolnego dzieci i uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, budowaniu prawidłowych postaw,
 • wzrost umiejętności pływackich wśród mieszkańców jako skuteczna metoda zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia, wzrost świadomości zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych, nieposiadające umiejętności pływackich,
 • stworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy.

ROSA pool
ul. Kijowska 7/10
03-743 Warszawa
e-mail: o.wesolowska@rosapool
www.rosapool.pl

Skip to content