Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022. Uroczysta prezentacja opracowania już we wrześniu, w Karpaczu

Najnowsze informacje Raport SGH i FE XXXI Forum Ekonomiczne

Raport SGH i Forum Ekonomicznego to najważniejsza i jedna z najczęściej cytowanych cyklicznych publikacji na temat sytuacji gospodarczej i społecznej Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Ma na celu umożliwienie liderom biznesu, przedstawicielom administracji i samorządowcom oraz organizacjom pozarządowym efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach zawirowań spowodowanych wojną na Ukrainie. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu.

Raport składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi inflacji, dostępności mieszkań, transformacji energetycznej oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Raport przedstawia zarówno perspektywę makro, jak i spojrzenie na wyzwania stojące przed konkretnymi branżami (np. farmacja, handel, motoryzacja czy energetyka).

Tegoroczna piąta edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego została opracowana przez ponad 50 ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zostanie uroczyście zaprezentowana podczas otwarcia Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniu 6 września 2022 roku.

Tradycyjnie, już po raz kolejny podczas inauguracji Forum Ekonomicznego w Karpaczu eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentują Raport SGH i Forum Ekonomicznego, w którym omówione zostaną kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Szeroki zakres poruszanych zagadnień i wnikliwość prezentowanych analiz sprawiają, że publikacja ta w pełni zasługuje na miano najważniejszego krajowego opracowania na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jest to opracowanie, które powinno znajdować się w każdym ważnym gabinecie nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada na pytanie „dlaczego” – dlaczego nasza gospodarka rozwija się w takim tempie. [wypowiedź z prezentacji Raportu 2021 na Forum Ekonomicznym w Karpaczu]

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Jako Europejski Bank Inwestycyjny z dużą uwagą przyglądamy się Raportowi i jego wnioskom dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ten region ma przed sobą liczne wyzwania, ale również szanse na rozwój, jedną z nich jest chociażby zielona transformacja. [wypowiedź z prezentacji Raportu 2021 na Forum Ekonomicznym w Karpaczu]

Teresa Czerwińska
Wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny

Raport w formie papierowej można zamówić przy rejestracji na Forum Ekonomiczne. Nakład papierowej wersji Raportu jest ograniczony.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021

Skip to content