Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Jednostki samorządu terytorialnego w obliczu transformacji energetycznej

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Sektor energetyczny w Polsce przechodzi oczekiwaną oraz konieczną transformację.

Jednostki samorządu terytorialnego stoją przed wyzwaniem wdrożenia natychmiastowych działań organizacyjnych i inwestycyjnych związanych z lokalnym wytwarzaniem, zarządzaniem i bilansowaniem energii pochodzącej z OZE. Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wdrożenie Dyrektywy RED II oraz rozwój społeczności energetycznych to działania, które wspierają jednostki samorządu terytorialnego. W ramach obowiązujących przepisów o maksymalnych cenach energii Samorządy uzyskały „ochronę” na okres bieżącego roku. Oznacza to że jest to czas, w którym jednostki samorządu terytorialnego muszą samodzielnie znaleźć rozwiązania ograniczające koszty energii. Do tej pory te rozwiązania opierały się na indywidualnych negocjacjach cen, udziale w grupach zakupowych i poprawie efektywności energetycznej w budynkach administracji publicznej. Jednak ostatni rok pokazał, że te działania nie wystarczą, aby samorządy przetrwały obecny kryzys energetyczny.

W nadchodzących latach możemy się spodziewać kolejnych wzrostów cen energii elektrycznej, głównie produkowanej z paliw kopalnych Kierunek polityki klimatycznej obranej przez Unię Europejską oraz ceny surowców wymuszają inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem koniecznym dla uzyskania bezpieczeństwa energetycznego tj. m.in. realnego wpływu na wysokość cen energii jest tworzenie przez samorządy społeczności energetycznych. Klastry energii oraz spółdzielnie energetyczne, zawiązywane przez gminy i powiaty, są pierwszym krokiem do rozwiązania problemów związanych z wysokimi cenami energii oraz udziałem odnawialnych źródeł w ogólnym miksie energetycznym.

Poprzez zaangażowanie gmin, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w społeczności energetyczne możliwe jest wykorzystanie największego realnego potencjału organizacyjnego i inwestycyjnego. Będzie skutkować to w dłuższej perspektywie niższymi kosztami energii elektrycznej oraz wymiernym efektem ekologicznym. Własne inwestycje samorządów pozwolą również na osiągniecie niezależności i samowystarczalności energetycznej dzięki lokalnemu bilansowaniu energii.

Skip to content