Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Podsumowanie II Forum Polska-Węgry

Forum Polska-Węgry

II Forum Polska-Węgry

9 – 10 listopada

„Solidarność i pamięć. W poszukiwaniu nowych dróg współpracy”

We wtorek zakończyliśmy II Forum Polska-Węgry, które odbyło się w dniach 9-10 listopada pod hasłem „Solidarność i pamięć. W poszukiwaniu nowych dróg współpracy”. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części, pierwsza część miała miejsce w Karpaczu przy okazji Forum Ekonomicznego, druga ze względu na bezpieczeństwo naszych gości została przeniesiona online. Pomimo tego, że nie mogliśmy spotkać się osobiście, tegoroczne Forum przyniosło wiele owocnych debat, ciekawych i znaczących głosów przedstawicieli świata polityki, biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja Forum była poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań geopolitycznych, a także tysiąca lat wspólnej historii. Uczestnicy rozmawiali o wspólnych działaniach w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, innowacji, współpracy regionalnej oraz polityki społecznej, a także podzielili się prognozami na przyszłość i dobrymi praktykami w kwestii zwalczania kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Wśród tematów poruszonych na Forum znalazły się między innymi współpraca Polski i Węgier w zakresie pomocy humanitarnej, o której rozmawiali Tristan Azbej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Węgier odpowiadający za pomoc prześladowanym oraz Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski, programy węgierskiej polityki prorodzinnej, o których opowiedziała Katalin Novák, Minister bez teki ds. Rodziny z Węgier, wspólne prognozy na przyszłość gospodarki po pandemii, którymi wymienili się Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl, Zastępca CEO Giełdy Budapeszteńskiej István Máté-Tóth oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej Piotr Wachowiak. Poruszony został temat osiągnięć obu państw w dziedzinie badań nad kosmosem, o których opowiedziała Orsolya Ferencz, Ministerialna Komisarz ds. badań nad kosmosem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Michał Szaniawski, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Gośćmi Forum byli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier Zoltán Lőrinczi, były Komisarz Europejski Tibor Navracsics, Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska Tomasz Németh oraz Igor Janke, Partner w R4S. Wydarzeniu towarzyszyła transmisja koncertu węgierskiej muzyki ludowej.

Dzisiejsza niestabilna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 nie zatrzymała potrzeby dialogu polsko-węgierskiego. Udało nam się połączyć siły i stworzyć bezpieczną przestrzeń do dyskusji na temat historii i przyszłości obu państw. Wierzymy, że wzbudziły one zainteresowanie przyjaźnią polsko-węgierską wśród wielu naszych widzów, a cenne relacje, które zostały zbudowane w trakcie rozmów, w przyszłości z pewnością zaowocują.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Skip to content