Forum Polska-Węgry

W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej

18 – 19 maja 2019 roku, ul. Stefana Batorego 23, 33-340 Stary Sącz

Konferencja rozpocznie się 18. maja o godzinie 14.00 i zakończy 19. maja o godzinie 15.00


Pierwsza edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań geopolitycznych. Wspólne działania w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, bezpieczeństwa oraz polityki społecznej wydają się szczególnie istotne w obliczu społeczno-politycznych kryzysów panujących obecnie w Europie.

Data i miejsce:

 • 18-19 maja 2019 roku
 • ul. Stefana Batorego 23, 33-340 Stary Sącz

Planowany przebieg:

 • Debaty i spotkania
 • Sesja plenarna: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Polski i Węgier i roli obu państw w strukturach Unii Europejskiej
 • Panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym

Założenia programowe:

 • Sesja Plenarna
 • W trosce o poprawę jakości życia w Europie Środkowej. Podstawy budowy państwa dobrobytu
 • Program
 • Warszawa i Budapeszt - polityczna wspólnota interesów wczoraj i dziś
 • Co małe miasta i gminy mają ze współpracy międzynarodowej
 • Inwestycje bezpośrednie i pośrednie w regionach - wymiana doświadczeń
 • Polak - Węgier, dwa bratanki - Troska o wspólne dziedzictwo historyczne
 • Inwestycje w przyszłość – nauka, edukacja i infrastruktura
 • Turystyka - jak się skutecznie promować?
 • Jak chronić wspólne dziedzictwo przyrodnicze Karpat?
 • Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji
 • Lokalny produkt – globalny sukces
 • Polak, Węgier dwa bratanki - wzajemne poznanie poprzez kulturę
 • *Propozycje tematyczne mogą ulec zmianie
 • Wieczorny program spotkania uświetni koncert zespołu Folk Embassy (link do www: http://www.folkembassy.hu/)

Poza szeregiem interesujących debat tematycznych dla przedstawicieli samorządów partnerskich zostaną zorganizowane panele warsztatowe, których zadaniem jest wymiana doświadczeń i transfer wiedzy na temat form i obszarów realnej współpracy pomiędzy krajami. Zachęcamy wszystkie samorządy partnerskie do udziału w  konkursie „Tandem Boost”. To pierwsza odsłona badania ankietowego, w którym Instytut Studiów Wschodnich bierze pod lupę szerokie interakcje pomiędzy samorządami partnerskimi z Polski i z Węgier, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnie realizowanych projektów, konkretnych inicjatyw i rezultatów tej współpracy pomiędzy obydwoma krajami. Zaproszonych przedstawicieli z miast partnerskich z Polski i Węgier uprzejmie prosimy wypełnienie ankiety i odesłanie na adres: regiony@isw.org.pl  Najlepsze projekty współpracy partnerskiej zostaną wyróżnione przez organizatorów.

ANKIETA W JĘZYKU POLSKIM

A MAGYAR ÜLÉS

Goście Forum:

Około 200 uczestników z Polski, Węgier, krajów UE, krajów sąsiedzkich – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i think tanków.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego online na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość dokonania rezerwacji hotelowej za pośrednictwem organizatora.

Partnerzy instytucjonalni:

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy

Współorganizator:

Języki konferencji:

polski, węgierski

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.