Forum Polska-Węgry

Jakiej solidarności potrzebuje Europa?

Stary Sącz, 18 – 19 maja 2019 roku


Pierwsza edycja Forum będzie poświęcona zacieśnieniu relacji obu krajów, z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań geopolitycznych. Wspólne działania w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, kultury, bezpieczeństwa oraz polityki społecznej wydają się szczególnie istotne w obliczu społeczno-politycznych kryzysów panujących obecnie w Europie.

Data i miejsce:

 • 18-19 maja 2019 roku
 • Stary Sącz

Planowany przebieg:

 • Debaty i spotkania
 • Sesja plenarna: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i politycznej Polski i Węgier i roli obu państw w strukturach Unii Europejskiej
 • Panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym

Założenia programowe:

 • Sesja Plenarna
 • Jakiej solidarności potrzebuje Europa? Podstawy budowy państwa dobrobytu
 • Program
 • Lokalny produkt – globalny sukces
 • Turystyka - jak się skutecznie promować u sąsiada?
 • Warszawa i Budapeszt - polityczna wspólnota interesów wczoraj i dziś
 • „Polak, Węgier dwa bratanki” - wzajemne poznanie poprzez kulturę
 • Gospodarka oparta na wiedzy – razem na rzecz innowacji
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionach - wymiana doświadczeń
 • Jak chronić wspólne dziedzictwo przyrodnicze Karpat?
 • Inwestycje w przyszłość – współpraca w dziedzinie nauki i edukacji
 • *Propozycje tematyczne mogą ulec zmianie

Goście Forum:

Około 200 uczestników z Polski, Węgier, krajów UE, krajów sąsiedzkich – przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i think tanków.

Udział:

 • Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego online na stronie www.forum-ekonomiczne.pl. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. W drugim etapie rejestracji istnieje możliwość dokonania rezerwacji hotelowej za pośrednictwem organizatora.

Organizacja:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy

Współorganizator:

Języki konferencji:

polski, węgierski

Partnerzy instytucjonalni: