Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Kultura i historia. Drogi do wspólnoty

Forum Polska-Węgry

Moderator:

Piotr Piętka, Dyrektor, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, Polska

Paneliści:

Zoltán Lőrinczi, Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych i Zagłębia Karpackiego, Ministerstwo ds. Zasobów Ludzkich, Węgry

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska

Tibor Navracsics, Dyrektor Instytutu Strategii Europejskiej, Uniwersytet Służby Publicznej, Węgry

Piotr Piętka wspomniał o dwóch aspektach przyjaźni polsko-węgierskiej: historii i kulturze.

Jarosław Sellin stwierdził, że bardzo trudno ograniczyć się do tylko dwóch najważniejszych wydarzeń z historii relacji polsko-węgierskich. Najważniejszy był udział Polaków w powstaniu z 1848 roku. Bardzo ważne były również wydarzenia tuż po I wojnie światowej, chociaż dla Polski były one szczęśliwe, a dla Węgrów tragiczne.

Zoltan Lőrinczi stwierdził, że przyjaźń polsko-węgierska określa nie tylko przeszłość, ale również teraźniejszość i przyszłość. Polska i Węgry maja wspólnotę etyczną i moralną i razem podążają tą samą drogą. Pomimo trudnych okresach w historii, nasze narody przetrwały i rozwijały się. Naszym zadaniem jest dalsze rozwijanie dziedzictwa narodowego. Polacy i Węgrzy powinni wiedzieć jak najwięcej o sobie i o tym co myślą i czują. Do tego potrzebne są wspólne programy.

Tibor Navracsics zauważył, że w jego mieście jest działająca mniejszość polska. Kontakty polsko-węgierskie są bardzo intensywne, w tym współpraca między państwami partnerskimi. Bardzo wysokie jest również zainteresowanie na poziomie naukowym.

Piotr Piętka podkreślił wagę Polskiego Instytutu Kultury w Budapeszcie i Instytutu Felczaka w rozwoju bilateralnych relacji.

Jarosław Sellin stwierdził, że oddolna współpraca instytucjonalna jest bardzo silna między Polską, a Węgrami. Jest bardzo dużo wspólnych konferencji naukowych i wystaw. Bardzo dobrą inicjatywą kulturalną jest festiwal muzyki środkowoeuropejskiej.

Zoltan Lőrinczi uważa, że kultura jest czymś żywym. Należy dać szansę obecnej kulturze przestrzeń do rozwoju. Bardzo ubolewa, że z powodu pandemii nie udało się zorganizować festiwalu kultury polskiej.

Tibor Navracsics uważa, że należy upowszechniać przyjaźń polsko-węgierską wśród młodzieży. Wśród młodych ludzi należy wzbudzić ciekawość w rozwoju wzajemnych relacji. Bardzo ważne jest również popularyzowanie wzajemnej nauki języków.

Piotr Piętka zadał pytanie, czy biznes powinien się włączać w bilateralne kontakty.

Zoltán Lőrinczi uważa, że to bardzo dobre rozwiązanie. Sfera gospodarcza powinna skanalizować wsparcie na wszystkie wydarzenie kulturalne, które planujemy. Na pewno będę wspierał takie pomysły.

Jarosław Sellin zapowiedział, że możliwe są ulgi podatkowe dla biznesu, który chce inwestować w kulturze.

Tibor Navracsics stwierdził, że kultura to nie musi być tylko działalność non-profit, ale może być bardzo dobrą inwestycją. W ten sposób można ustanowić współprace międzyregionalną i międzypaństwową.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Skip to content