Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Nabór do II Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” został przedłużony do 31 stycznia 2023 r.!

Forum Polska-Węgry Najnowsze informacje

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów wszystkich klas publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych i uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do 31 stycznia 2023 r..

fot. gov.pl

Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Założenia konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego zakres tematyczny jest powiązany z trzema wybitnymi postaciami z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingą, gen. Józefem Bemem i królem Stefanem Batorym.

Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendia:

I miejsce – 3 500 zł,
II miejsce – 2 000 zł,
III miejsce – 1 000 zł,
4 i 5 miejsce – 750 zł.

Nagrody finansowe otrzymają także nauczyciele – opiekunowie merytoryczni laureatów konkursu.

Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

– podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
– rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
– zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
– uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
– rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz sposobu zgłoszeń można znaleźć w regulaminie.

Zgłoszenia

Zgodnie z regulaminem do etapu szkolnego konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń, który wyrazi taką wolę. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału, którego dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail wskazany przez właściwego kuratora oświaty skan wypełnionego uprzednio formularza (formularz w regulaminie).

Zgłoszenia muszą być przesłane organizatorom najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. Etap szkolny konkursu powinien się odbyć do 15 marca 2023 roku. Etap wojewódzki (finałowy) konkursu do 4 kwietnia 2023 roku. Ogłoszenie listy finalistów i laureatów przewidziano na 14 kwietnia 2022 roku, a gala finałowa – podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu – zaplanowana jest na 18 kwietnia 2023 roku.

Lista adresów e-mail, na które należy przesyłać zgłoszenia:

POMORSKIE Kuratorium Oświaty: Krzysztof Kurszewski, starszy wizytator tel. 58 66 93 411 [email protected]

DOLNOŚLĄSKIE Kuratorium Oświaty: Paweł Siciński, starszy wizytator tel. 71 340 64 71 [email protected]

KUJAWSKO-POMORSKIE Kuratorium Oświaty: Maciej Leciejewski, wizytator tel. 52 34 97 609 [email protected]

LUBUSKIE Kuratorium Oświaty: Elżbieta Lipowska, specjalista, tel. 95 725 50 34 [email protected]

ŁÓDZKIE Kuratorium Oświaty: Michał Andrzejczak, starszy wizytator [email protected] tel.: 42 637 70 55 w. 50; Magdalena Mackiewicz, wizytator [email protected] tel.: 42 637 70 55 w. 64

MAŁOPOLSKIE Kuratorium Oświaty: Marta Rogozińska – Owsiak, dyrektor tel. 12 448 11 54 [email protected]

MAZOWIECKIE Kuratorium Oświaty: Ewa Ciastkowska – starszy wizytator [email protected] tel. 24 262-64-50 wew. 105; Paweł Felczak – p.o. zastępca dyrektora – Delegatura w Płocku tel: +48 (24) 262-64-50 wew. 202 [email protected]

OPOLSKIE Kuratorium Oświaty – Tomasz Kowalski – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji tel. 77-45-24-409 tel. kom. 605-435-643 [email protected]

PODKARPACKIE Kuratorium Oświaty: Bartosz Szymański, starszy wizytator Tel. 17 867 11 02 [email protected]

PODLASKIE Kuratorium Oświaty: Izabella Zapert, starszy wizytator tel. 86 216 56 43 [email protected]; Bogusław Antoni Zaremba, wizytator tel. 86 216 56 44 [email protected]

ŚLĄSKIE Kuratorium Oświaty: Barbara Knapik, specjalista Tel. 32 606 30 13 [email protected]; Dorota Niedzielska-Barczyk – st. wizytator Tel. 32 606 30 14 [email protected]

ŚWIĘTOKRZYSKIE Kuratorium Oświaty: Paweł Boroń, st. specjalista tel. 41 342 16 27 [email protected]

WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kuratorium Oświaty: Ryszard Sajkowski, wizytator tel. 89 52 32 533 [email protected]

WIELKOPOLSKIE Kuratorium Oświaty: Robert Kwiatkowski, wizytator tel. 780 386 057 [email protected]

ZACHODNIOPOMORSKIE Kuratorium Oświaty: Urszula Jeleńska, specjalista tel. 91 44 27 572 [email protected]

Zachęcamy do udziału w konkursie!


Pobierz regulamin konkursu

Skip to content