Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Program drugiego dnia II Forum Polska-Węgry

Forum Polska-Węgry

Gospodarka a druga fala pandemii. Wnioski, wyzwania, perspektywy

10 listopada 13:45-14:25

Wiosną 2020 roku epidemia koronawirusa doprowadziła do poważnego zagrożenia zdrowia światowej populacji. Świat musi równocześnie zmierzyć się z biologicznym wirusem zagrażającym ludzkiemu życiu oraz z wirusem strachu. Czy pandemia wzmocniła pozycję gospodarek narodowych? Jakie instrumenty finansowe mogą posłużyć w walce z gospodarczymi skutkami pandemii?

Moderator: Piotr Wachowiak, Rektor, SGH, Polska

Paneliści:

 • István Máté-Tóth, Zastępca CEO, Giełda Budapeszteńska, Węgry
 • Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska
Europa przyjazna rodzinom. Jak pomagać w czasach kryzysu?

10 listopada 14:30-14:55

Europa jest kontynentem starzejących się społeczeństw, zaś niski poziom dzietności tylko pogłębia ten proces. Zwiększenie liczby miejsc pracy, zapewnienie stałości umów o pracę, więcej przedszkoli i żłobków, program pomocy finansowej – to niektóre ze sposobów walki z problemami demograficznymi. Jak wspierać rodziny w Europie w obliczu obecnego kryzysu epidemicznego? Jak wybierać rozwiązania skuteczne, a nie tylko obciążające kasę państwa?

Moderator: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Prorektor ds. Nauki, SGH, Polska

Paneliści:

 • Marlena Maląg, Minister, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polska
 • Katalin Veresné Novák, Minister bez teki ds. Rodziny i Młodzieży, Węgry
Innowacje w Polsce i na Węgrzech. Jak skutecznie wspierać startupy?

10 listopada 15:00-15:25

W 2019 roku Polska znajdowała się na piątym miejscu od końca w unijnym rankingu innowacyjności. Mimo wysokiego potencjału gospodarczego i kadrowego oraz wybitnych specjalistów, widać niskie inwestycje w badania i rozwój oraz duże rozbieżności w rozwoju cyfrowym poszczególnych regionów. Węgry z kolei kładą nacisk na inwestycje w R&D oraz zatrudnianie nowych ludzi, ale powolny wzrost gospodarczy nie wpływa pozytywnie na innowacyjność tego kraju. Jak wdrażać nowe technologie i wspierać innowacyjne pomysły?

Moderator: Renata Anna Jaksa, Dyrektor, Centrum Europejskie ICEG, Węgry

Paneliści:

 • Péter Ákos Bod, Profesor, Instytut Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, Węgry
 • Mariusz Strojny, Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii, Szkoła Główna Handlowa, Polska
Polsko-węgierska współpraca gospodarcza – szanse i wyzwania

10 listopada 15:30-15:55

Polska jest czwartym największym partnerem handlowym Węgier oraz trzecim dostawcą towarów. W ubiegłym roku polsko-węgierskie obroty handlowe osiągnęły rekordową wartość: 10,4 miliarda euro, jednak nadal można zauważyć możliwości w zakresie zacieśniania bilateralnych relacji biznesowych. Jednym z przejawów rozwoju współpracy między polskim i węgierskim biznesem jest niedawne powstanie Polsko-Węgierskiej Izby Handlowej, która już na początku swojej działalności skupia ponad trzydzieści podmiotów. Jakie szanse i wyzwania kreślą się w ramach współpracy polsko-węgierskiej? Jakie narzędzia i programy można zastosować w ramach wsparcia wzajemnej wymiany handlowej?

Moderator: Marcin Karaskiewicz, Szef Węgierskiego Oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polska

Paneliści:

 • Andrzej Siess, Doradca Zarządu, Grupa Raben, Polska
 • Tomasz Németh, Prezes, Gedeon Richter, Polska
 • Igor Janke, Partner, R4S, Polska

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Skip to content