Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

MSD zawsze angażuje się w dostarczanie rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej – wypowiedź ekspercka MSD Polska Sp. z o.o.

Wypowiedź ekspercka

Wspieramy opiekę profilaktyczną jako kluczowy element silnej gospodarki i dobrze prosperującego społeczeństwa. Jesteśmy tutaj, aby przekonać naszych interesariuszy do priorytetowego traktowania profilaktyki i strategii opieki zdrowotnej. – Justin Gandy, dyrektor zarządzający, MSD Polska

Wspólnie z zespołem MSD skupimy się na dalszym rozwoju w strategicznych dla nas obszarach biznesowych. Onkologia pozostaje dla nas kluczowym obszarem w zakresie innowacyjnych terapii i wzmacniania dostępu do leczenia poprzez poprawę ścieżki pacjenta, np. w raku płuca.

Niezwykle ważnym obszarem dla MSD są także szczepienia ochronne, które zapobiegają powstawaniu wielu nowotworów. Polska jest pod tym względem w szczególnie ważnym momencie, gdyż właśnie rozpoczął się program powszechnych szczepień przeciwko HPV.
Szczególnie ważne jest dla nas, aby działać w dialogu i budować partnerstwa, angażować się w nowe projekty, aby zapewnić polskim pacjentom jak najszerszy dostęp do nowoczesnych terapii. Chcemy być ważnym i słyszalnym partnerem przy inicjowaniu dyskusji i procesów prowadzących do zmian.

Oczywistym interesariuszem pozostaje środowisko eksperckie w zakresie medycyny i lekarze. Dziś jednak postrzegamy naszą rolę w transformacji systemu ochrony zdrowia dużo szerzej. W tym celu budujemy również partnerstwa publiczno-prywatne. W lipcu podpisaliśmy umowę ramową z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym (NIO-PIB) w Warszawie. Jej celem jest rozwój współpracy w obszarze analiz dotyczących systemu opieki zdrowotnej oraz wielu ważnych inicjatyw związanych ze zdrowiem publicznym. To partnerstwo jest kolejnym z rzędu przykładem zaangażowania MSD Polska we współpracę z instytucjami publicznymi. W 2021 roku firma przystąpiła do Warsaw Health Innovation Hub – platformy Agencji Badań Medycznych służącej kooperacji podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych.

Ważne jest dla nas, aby stale wzmacniać nasz wkład w innowacje dla polskich pacjentów. W tym roku otrzymaliśmy po raz trzeci z rzędu status centrum badawczo-rozwojowego, który przyznawany jest przez Ministra Rozwoju i Technologii innowacyjnym przedsiębiorstwom, które dzięki prowadzonym w Polsce pracom badawczym stanowią istotne wsparcie naukowe oraz techniczne dla swoich branż i specjalizacji.

Skip to content