Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Rola regionalnych instytucji finansowych w budowaniu siły kapitałowej regionu”

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

Obecnie istnieje dwupoziomowy system instytucji finansowych wspierających rozwój regionu. Na poziomie krajowym są to BGK i PFR, a na poziomie regionalnym są to głównie Regionalne Fundusze Rozwoju. Jako instytucje finansowe redukują niesprawności rynku finansowego, zaś jako spółki samorządowe sprzyjają rozwojowi i stabilizacji MŚP, obszarów miejskich, projektów z zakresu energetyki czy innowacji, w tym start-upów. Jakie problemy wynikają z mieszanego systemu? Jak wygląda funkcjonowanie instytucji finansowych w Polsce a zagranicą? Jakie korzyści z RFR czerpią samorządowcy różnych szczebli? Te oraz pokrewne pytania były przedmiotem rozmowy podczas panelu dyskusyjnego „Rola regionalnych instytucji finansowych w budowaniu siły kapitałowej regionu”, który odbył się w ramach 9 Europejskiego Kongresu Samorządów (4 – 5 marca 2024, Mikołajki).

Moderatorem panelu był Dariusz Adamski, Dyrektor, Instytut Finansów, Polska.

Jako paneliści wystąpili:

Andrei Carabelea, Mer, Urząd Miasta Piatra Neamt, Rumunia

Robert Koszut, Prezes Zarządu, Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Polska

Maciej Wejman, Prezes Zarządu, Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z.o.o., Polska

Aleš Ipavec, Prezes Zarządu, Lublańska Giełda Papierów Wartościowych, Słowenia

Damian Grzelka, Przewodniczący, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Polska

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Związek Banków Polskich, Polska

Andrei Carabelea z Urzędu Miasta Piatra Neamt w Rumunii rozpoczął od przedstawienia problemu jakim był brak środków na renowacje miasta. Rozwiązaniem tego przypadku było powołanie organizacja samorządowej, która ułatwiła realizacje projektów. 

W kontekście projektów i refundacji głos przejął Aleš Ipavec, Prezes Zarządu Lublańskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Słoweni. Zaznaczył, iż rynek kapitałowy, powinien być pulą funduszy do wykorzystania. Niestety jego zdaniem obecnie jedynie się mówi o współpracy państw, a kapitał nadal jest lokowany w państwach Zachodu. W związku z tym sugeruje, aby Polska była pionierem w tej sprawie. Ponadto jego zdaniem pieniądze powinny zostać w regionie. Zatem, propozycją prezesa Ipaveca są spotkania samorządowe, na których mogłyby być omawiane kwestie inwestycji, w celu przyciągnięcia nowych przedsiębiorstw.

Jako kolejny panelista wypowiedział się Robert Koszut, Prezes Zarządu w Dolnośląskim Funduszu Rozwoju. Zaznaczył, że małe i średnie przedsiębiorstwa są główną częścią składową polskiego PKB. A duże firmy są znacznie mniejszą częścią PKB.

Następnie moderator Dariusz Adamski, obecny Dyrektor Instytutu Finansów, zapytał Macieja Wejmana, Prezesa Zarządu Regionalnych Funduszy Rozwoju Województwa Łódzkiego, o jego pogląd na rolę regionalnych instytucji finansowych w budowaniu kapitału regionu. Maciej Wajman stwierdził, iż RFR rosną w siłę, a co za tym idzie i ich znaczenie. Zaznaczył również, że pieniądze wydawane na rzecz RFRów pozostają w obiegu, w przeciwieństwie do dotacji. Jego zdaniem przy odpowiedniej akumulacji kapitałów, RFR jako fundusze mają świetlaną przyszłość.

Ostatnim głosem w dyskusji był Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych. Zaznaczył, iż popiera wcześniej wspomnianą akumulacje kapitałów. Jego zdaniem jednak RFRy są poniekąd konkurencją dla banków. Uważa również, że wszelkie dotacje są ważne jako dodatek, nie jako zapełnienie dziury budżetowej. Ponadto jego zdaniem powinien powstać jakiś system łączący prace RFRów i bankowości. 

Skip to content