Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Zmienić paradygmat i odmienić ekosystem na rzecz innowacji – wypowiedź ekspercka partnera AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

Wypowiedź ekspercka

W AstraZeneca chcemy przekraczać granice nauki. To nowoczesne leki pomagają zwalczyć choroby będące największymi wyzwaniami dla ludzkości. Innowacja potrzebuje dyskusji, rozmowy, współpracy. Tylko wtedy się rozwija. Z pasją angażujemy się w partnerstwa. To one mogą być katalizatorem zmian, szczególnie gdy sprzyja im otoczenie prawne i gospodarcze.

Pandemia COVID ukazała, jak bardzo jako ludzkość potrzebujemy nauki oraz innowacji. W tym trudnym czasie zaczęliśmy doceniać wartościowe badania naukowe, dostrzegać jak ważny jest postęp technologiczny. dojrzeliśmy też cyfrowo. To są bardzo ważne zdobycze społeczne, które należy w pełni wykorzystać. Musimy też dalej budować zaufanie społeczeństwa do nauki i korzystać nieustannie z jej zdobyczy. W służbie zdrowia będzie to upowszechnienie stosowania medycyny opartej na dowodach. Służy temu współpraca między jednostkami naukowymi oraz sektorem publicznym, to ona pozwala na tworzenie innowacji lekowych, procesowych, organizacyjnych. Nowoczesne leki wymagają zmiany paradygmatu działania – wczesnej diagnostyki, uproszczenia ścieżek pacjenta. We wszystkich tych obszarach możemy skorzystać ze zdobyczy technologii. 

Jednak nie wszystkie lekcje z pandemii zostały odrobione. Niekoniecznie wiemy, jak przekuć wyciągnięte z niej wnioski w codzienne działania. Takim przykładem, z punktu widzenia innowacyjnej firmy farmaceutycznej, jest propozycja gruntownej reformy prawa farmaceutycznego Unii Europejskiej. Ta regulacja zdecyduje o tym, czy Europa będzie miejscem, w którym wynajduje się, rozwija i wytwarza innowacyjne terapie oraz czy te nowoczesne leki są dostępne dla pacjentów. Są obawy, że niektóre zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską mogą iść w odwrotnym kierunku.

Europa była przez wiele wieków atrakcyjnym miejscem do działania, do tworzenia, ale sytuacja uległa dramatycznej zmianie na początku XX wieku. Wtedy to Stany Zjednoczone zaczęły być ziemią obiecaną dla naukowców i innowatorów. Po 1945 r. Europa zdała sobie sprawę ze swojego opóźnienia w innowacjach, w technologiach. Próbowano różnymi sposobami te nierówności wyrównać, bezskutecznie. Dziś wyzwanie jest jeszcze poważniejsze, bo Europa nie konkuruje już tylko z USA, ale także z Chinami, które stają się liderem w obszarze nauki, technologii i zaawansowanego przemysłu.

Wydawało się, że pandemia COVID-19 pozwoliła Europie zrozumieć nieuniknioną naturę zmian i dostrzec postęp naukowy jako sposób adaptacji do nich. To naukowcy oraz start-upy tworzą innowacje, ale potrzebują też poczucia wolności, swobody i wsparcia. Wtedy mogą prowadzić najnowocześniejsze badania, także nad technologiami których zastosowanie praktyczne może nie być z początku oczywiste. Naukowcy potrzebują też dialogu z biznesem – o potrzebach, o wspólnych projektach, o problemach, z którymi borykają się firmy, pacjenci, obywatele. Potem konieczne są wdrożenia pilotażowe.

Musimy być bardzo uważni, aby wszelkie zmiany w politykach nie pogłębiły przepaści między Europą a Stanami Zjednoczonymi, zniechęcając naukowców do prowadzenia swoich badań na Starym Kontynencie. Europa dużo ryzykuje – może zostać tylko zakurzonym muzeum, cieniem dawnej świetności i miłym miejscem odpoczynku w nadmorskich kurortach. To byłaby ogromna strata potencjału Europejczyków.

AstraZeneca jest w Polsce od 32 lat! W 2011 roku w Warszawie otworzyliśmy centrum badawczo-rozwojowe. Dziś pracujemy w dwóch ośrodkach: warszawskim i krakowskim, zatrudniając prawie 3000 pracowników. Jako spółka o jednym z największych w sektorze life sciences w ujęciu nakładów na badania i rozwój w kraju, AstraZeneca buduje i nadal będzie budować porozumienia ze światem nauki i sektorem publicznym. Ale, aby przynosiły one pożądane efekty, polityka publiczna musi nadążać za zmianą, wspierając i promując innowacyjność, a także zdrową konkurencję. O tym wszystkim będzie okazja porozmawiać w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland 

Skip to content