Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Spotkanie Rady Naukowej I Forum Ochrony Zdrowia – Podsumowanie 10 maja 2023 r., Ministerstwo Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

10 maja 2023 w Warszawie w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Rady Naukowej I Forum Ochrony Zdrowia, które miało na celu zatwierdzić zakres tematyczny i strategię prac konferencji. 

fot. gov.pl

„Bardzo się cieszę, że Forum Ochrony Zdrowia staje się samodzielnym wydarzeniem merytorycznym, którego założenia programowe są niezwykle celne i aktualne. Ranga zagadnień zdrowotnych wzrasta, jest to ważny sektor gospodarki, który systematycznie się rozrasta, przede wszystkim poprzez znaczące zwiększanie nakładów. Dlatego dziś zdrowie powinniśmy zacząć analizować również z punktu widzenia gospodarki” – powiedział Minister Adam Niedzielski podczas spotkania Rady Naukowej Forum Ochrony Zdrowia. 

Radzie Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas posiedzenia Rada zatwierdziła kierunki prac merytorycznych nad Forum. Celem debat będzie analiza potencjału i przygotowanie rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie ukraińskiego systemu ochrony zdrowia w czasie wojny oraz plan reformy i odbudowy po jej zakończeniu. Drugim zagadnieniem będzie wyznaczenie kierunku wspólnej polityki zakupowej krajów europejskich w celu osiągnięcia efektu skali i poprawy poziomu ochrony zdrowia państw członkowskich. O zagadnieniach dotyczących „jakości, dostępności i etyki” dyskutować będą cenieni w sektorze zdrowia eksperci z Europy. W zaplanowanych panelach dyskusyjnych zostaną poruszone tematy związane z rozwojem technologicznym oraz wykorzystaniem potencjału digitalizacji, innowacyjności oraz automatyzacji w ochronie zdrowia. Podczas I Forum Ochrony Zdrowia zaplanowano blisko 20 paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych gości.  

W spotkaniu Rady Naukowej wzięli udział Adam Niedzielski – Minister Zdrowia; prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. Piotr Ponikowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; dr hab. n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych; prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Jerzy Bochyński – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – głównego organizatora I Forum Ochrony Zdrowia i Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Podczas I Forum Ochrony Zdrowia jest zaplanowane spotkanie Ministrów Zdrowia z państw Europy Środkowo-Wschodniej. „Europejski wymiar zdrowia” będzie omawiany w dyskusjach o tematyce związanej z budową porozumienia solidarnościowego ponad podziałami dla wspólnej korzyści i rozwoju.

Wydarzeniami towarzyszącymi podczas konferencji będą: Forum Organizacji Pacjenckich, spotkanie dyrektorów szpitali i POZ z Ministrem Zdrowia oraz Forum Młodych Liderów Ochrony Zdrowia, które jest skierowane do studentów kierunków medycznych oraz młodych naukowców. Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum będzie uroczysta Gala, na której zostaną wręczone Nagrody Forum Ochrony Zdrowia. W konferencji przewidziano udział ponad 600 gości z całej Europy w tym: przedstawicieli rządu i instytucji międzynarodowych, ekspertów ochrony zdrowia, lekarzy, dyrektorów placówek medycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych, a także kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym, młodych naukowców i studentów kierunków medycznych oraz szerokie grono mediów lokalnych, ogólnopolskich i branżowych. 

„Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia” to hasło I Forum Ochrony Zdrowia, które odbędzie się 19-20 czerwca 2023 w Wąsowie.

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

Potwierdzeniem udziału w Forum jest dwuetapowa rejestracja dostępna pod linkiem: https://economicforum.pl/foz/index.php/form/fe?open=f&_lang=pl

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Skip to content