Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba – Opoń

FOZ w Karpaczu Obszary Medycyny

Diabetologia stała się jednym z obszarów medycyny, w których nowoczesne rozwiązania technologiczne znajdują coraz szersze zastosowanie,   będąc znakomitą odpowiedzią na potrzebę zindywidualizowania leczenia cukrzycy. Jednym z takich rozwiązań są systemy ciągłego monitorowania glikemii.  Ich znaczenie znacząco wykracza po za skuteczniejszą kontrolę glikemii. To  narzędzia pozwalające na uzyskanie efektywniejszej współpracy z pacjentem, na lepsze zrozumienie cukrzycy przez chorego oraz pełniejszą ocenę wpływu wielu czynników na  zmiany stężenia glukozy. Systemy nie tylko pomagają lepiej kontrolować cukrzycę, ale też są bardzo wartościowym narzędziem edukacyjnym.

Szczególną sytuacją jest występowanie nieprawidłowych wartości cukru w okresie ciąży które przekładają się zarówno na stan kliniczny matki jak i jej dziecka. Cukrzyca ciążowa, będąca najczęstszą postacią zaburzeń tolerancji węglowodanów w  ciąży, to bez wątpienia sytuacja wymagająca uważnej opieki lekarskiej jak i optymalnej samodzielnej kontroli glikemii przez ciężarną. 

W ostatnich latach w Polsce notowany jest wzrost częstości jej występowania, związany ze   zmianami charakterystyki kobiet w wieku rozrodczym. Dane dotyczące coraz szerszego stosowania w ostatnich latach systemów ciągłego monitorowania glikemii potwierdzają ich duży potencjał do poprawy opieki perinatalnej wśród kobiet z cukrzycą w ciąży. Dowodzą tego wyniki badań przeprowadzonych również w Polsce, w których użycie systemów ciągłego monitorowania glikemii   przyczyniło się do lepszego wyrównania glikemii i  poprawy nawyków żywieniowych u kobiet ciężarnych z cukrzycą, a także zmniejszenia ryzyka makrosomii u  płodu. Efektywność leczenia cukrzycy ciążowej wobec rosnącej częstości jej występowania, wydaje się kluczowa w długofalowej perspektywie zdrowia przyszłych pokoleń. Dzięki zastosowaniu technologii – takiej jak systemy ciągłego monitorowania glikemii, możemy wykorzystać  nowe kryteria oceny wyrównania cukrzycy. Jako  Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, wyrażamy ogromne zadowolenie z faktu, że od stycznia 2024 r. systemy ciągłego monitorowania glikemii będą refundowane dla wszystkich kobiet w ciąży z cukrzycą. 

prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba – Opoń
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników,
członek zarządu Sekcji Cukrzycy i Chorób Metabolicznych PTGiP

Skip to content