Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wdrażanie cyfrowych i terapeutycznych innowacji jest kluczem do zrównoważonego rozwoju

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

W systemie ochrony jest wielu interesariuszy, którzy reprezentują różne role i obowiązki, jednak wszystkich ich łączy wspólny cel: umożliwić pacjentom prowadzenie normalnego życia. Tym celem jest więc zrównoważony system opieki zdrowotnej, na który pacjenci mogą liczyć, a e-zdrowie i opieka medyczna oparta na wartości odgrywają tu kluczową rolę.

Nienke Feenstra

W świecie ograniczonych zasobów systemu ochrony zdrowia (zarówno ludzkich, jak i finansowych), przy rosnących oczekiwaniach ze strony pacjentów i społeczeństw oraz dzięki innowacjom technologicznym i terapeutycznym – zrównoważony rozwój wymaga przyspieszenia.

Musimy znaleźć sposoby na zwiększenie wartości dostarczanej pacjentowi przy niższym koszcie na pacjenta. Niemożliwe? Na szczęście nie. Możemy już teraz zrobić bardzo wiele, aby osiągnąć ten cel.

Aby zapewnić zrównoważony system opieki zdrowotnej musimy: 1. zorganizować opiekę zdrowotną w sposób bardziej efektywny, poprzez integrację e-zdrowia na większą skalę, 2. wykorzystać potencjał innowacji terapeutycznych oraz 3. finansować opiekę zdrowotną poprzez systemy płatności oparte na wartości. Jest to możliwe, gdy wykorzystamy pasję i możliwości wszystkich interesariuszy działających w obszarze opieki zdrowotnej: pacjentów, pracowników służby zdrowia, decydentów, płatników i innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Przeanalizujmy dogłębniej 3 powyższe punkty.

E-zdrowie zapewnia lepsze wyniki kliniczne i psychologiczne przy niższych kosztach i mniejszym zaangażowaniu pracowników służby zdrowia, a zaangażowanie pracowników służby zdrowia może odbywać się w bardziej efektywny skoordynowany sposób. Dzięki analizie danych generowanych przez rozwiązania e-zdrowia (rejestry!) możemy również zoptymalizować ścieżki leczenia, co jeszcze bardziej poprawia wyniki i efektywność systemu opieki zdrowotnej. Zatem e-zdrowie posiada potencjał, aby poprawić skuteczność opieki zdrowotnej. Ponadto cyfryzacja w zakresie opieki zdrowotnej już udowodniła, że e-zdrowie skraca drogę diagnostyki, a lata oczekiwania na rozpoczęcie właściwego leczenia mogą zostać zaoszczędzone, co udowodniliśmy również w firmie Takeda, wykorzystując sztuczną inteligencję do diagnozowania chorób rzadkich i wrodzonych błędów odporności. Czas zaoszczędzony dzięki wykorzystaniu cyfrowych technologii zdrowotnych pomoże rozwiązać problem niewystarczającej liczby pracowników służby zdrowia, a także zapewni więcej czasu podczas interakcji pacjent-lekarz.

Pojawi się coraz więcej technologii, które poprawiają skuteczność leczenia . Dają one ogromną wartość dla pacjentów. Niektóre z nich wymagają nawet mniejszej ilości czasu poświęcanego przez pracowników służby zdrowia w trakcie całej ścieżki leczenia pacjenta. Przykładem są terapie genowe i terapie z użyciem komórek macierzystych, CAR-T i CAR-NK. To, co teraz wydaje się science fiction, za 10 lat stanie się rzeczywistością. Będzie to niezwykle istotne m.in w przypadku chorób rzadkich, ponieważ na chwilę obecną 95% pacjentów nie otrzymuje żadnego leczenia. Takeda angażuje się w dostarczanie terapii zmieniających życie tych właśnie pacjentów, którzy nie mają żadnych lub ograniczone możliwości leczenia. Dlatego pytanie brzmi: jak połączyć potrzeby do istniejących i przyszłych zasobów, jak dopasować możliwości nauki na rzecz starzejącej się populacji o większych potrzebach w zakresie opieki zdrowotnej do dostępnych zasobów?

Dlatego tak ważna jest opieka zdrowotna oparta na wartościach, nazywana również opieką zdrowotną opartą na wynikach (value-based healthcare, VBHC). W wielu krajach wykazano już, że taka opieka zdrowotna zapewnia większą wartość dla pacjenta przy niższym koszcie na pacjenta, poprzez finansowanie narzędzi, zabiegów i procedur, które zapewniają wymierne efekty dla chorego. Wspomniane już e-zdrowie z odpowiednimi rejestrami będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację tego celu.

Zrozumienie, że wszyscy pragniemy osiągnąć ten sam cel, jest pierwszym krokiem do stworzenia systemu opieki zdrowotnej naprawdę skoncentrowanego na pacjentach – systemu opieki zdrowotnej opartego na wartości. Jak budować te partnerstwa, podczas gdy wszyscy interesariusze systemu mają własne interesy i frustracje? Poprzez dialog i wzajemność.

W trakcie dialogu wszyscy interesariusze opieki zdrowotnej mogą przedstawić swoje spostrzeżenia na temat źródeł problemów i możliwych rozwiązań, dzięki czemu możemy skoncentrować się na rozwiązaniach i narzędziach, które pomogą nam sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy dziś i przed którymi staniemy jutro.

Zrozumienie faktu, że mamy jeden cel oraz zrozumienie wzajemnych potrzeb i ograniczeń pozwoli nam znaleźć wspólne rozwiązania. Razem możemy zapewnić lepsze zdrowie pacjentom i lepszą przyszłość społeczeństwu.

Takada Pharma

C-APROM/PL/CORP/0006, 08/2022

Skip to content