Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rynek Big Data na Ukrainie: nowe możliwości dla rozwoju biznesu

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Andriy Zablovskyi, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy, Członek Komisji ds. rozwoju sztucznej inteligencji przy Ministerstwie cyfryzacji

Według IBM Research 90% wszystkich danych tworzonych przez ludzi pojawiło się dopiero w ciągu ostatnich 10 lat. Przy takim tempie, w ciągu stu lat granica między rzeczywistością fizyczną i wirtualną może się prawie zatarć. Biorąc pod uwagę obecne trendy wzrostu ilości informacji o 50% rocznie, fizyk Melvin Watson z University of Portsmouth przewiduje, że za około 150 lat liczba bitów będzie równa liczbie atomów na Ziemi.

Wykorzystanie technologii Big Data w procesach biznesowych stało się integralną częścią cyfryzacji nie tylko poszczególnych korporacji czy branż, ale także gospodarki w całości. Według IDC, do 2020 roku globalny wolumen rynku „dużych zbiorów danych” przekroczy 200 miliardów dolarów. w przyszłości rynek ten będzie rósł wykładniczo, biorąc pod uwagę ogólne tempo wzrostu informacji w świecie cyfrowym.

Jeszcze pięć lat temu nawet duże firmy nie do końca rozumiały, co zrobić z dużymi zbiorami danych i jakie zadania te dane pomogą rozwiązać. Obecnie, wszystkie duże firmy aktywnie korzystają z analityki Big Data. W szczególności ponad 55% firm z różnych dziedzin pracuje wykorzystując tę technologię. Z kolei w Europie i Azji wykorzystanie big data jest nieco niższe – około 53%.
Pomijając fakt, że rynek Big Data dopiero powstaje na Ukrainie, perspektywy jego rozwoju wydają się imponujące, biorąc pod uwagę szalone tempo nowoczesnej cyfryzacji i procesy czwartej rewolucji przemysłowej, w szczególności rozprzestrzenianie się Internetu Rzeczy / Internetu wszystkiego, algorytmów sztucznej inteligencji itp.

Pionierami wprowadzania rozwiązań opartych na Big Data na Ukrainie byli operatorzy komórkowi, którzy tradycyjnie mają różnorodne informacje o swoich klientach. Oni zaczęli aktywnie wykorzystywać big data w tworzeniu własnych usług, a także na ich podstawie – produktów dla innych ukraińskich firm. Ponadto, duże firmy detaliczne, banki i firmy ubezpieczeniowe na Ukrainie również szukają możliwości dla monetyzacji posiadanej informacji.
Dziś Big Data jest aktywnie wykorzystywana w różnych sektorach – od bankowości po sektor rolny. Dzięki analityce big data firmy optymalizują sprzedaż i logistykę, lepiej poznają klientów, a w efekcie opracowują dla nich spersonalizowane rozwiązania i produkty.

Coraz więcej firm z różnych sektorów ukraińskiej gospodarki będzie stopniowo wchodzić na ten rynek, który aby przetrwać i dostosować się w kontekście radykalnej transformacji cyfrowej i zmian technologicznych zachodzących na świecie, zmuszone do coraz aktywniejszego wykorzystywania rozwiązań i strategii opartych na analityce big data, algorytmach sztucznej inteligencji, algorytmach sztucznej inteligencji, wykorzystywania segmentu tzw. „otwartych danych” itp.
W celu dalszego rozwoju i proaktywnego reagowania na zmiany legislacyjne, regulacyjne, technologiczne i inne zachodzące na globalnym rynku danych w ogóle, a w szczególności na Ukrainie, konieczne jest stworzenie silnej współpracy pod konwencjonalną nazwą Ukrainian Big Data Initiative, która ostatecznie przejmie rolę głównego lobbysty i promotora interesów całego rynku zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content