Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Młodzi w Samorządzie – w jaki sposób zmieniają otaczającą rzeczywistość?”

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

Problematyka młodzieżowa również była obecna na IX Europejskim Kongresie Samorządów, w trakcie którego odbył się panel dyskusyjny „Młodzi w Samorządzie – w jaki sposób zmieniają otaczającą rzeczywistość?”.

Moderatorem panelu był Hubert Taładaj, Koordynator Główny, Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej

Panelistami zaś byli: 

Sofiia Galaida, Radna, Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Robert Nowecki, Radny, Urząd Gminy Baranów

Damian Fiet, Właściciel, Pirates PR

Młodzi@Forum to program zrzeszający liderki i liderów środowisk społeczno-biznesowych, którzy zmieniają rzeczywistość. Podczas dyskusji paneliści wymienili się  poglądami na temat jakie bariery napotykają młodzi przy wprowadzaniu zmian a także z jakimi wyzwaniami mierzą się ich organizacje oraz w jaki sposób samorządy zarządzane mogą wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego, tak aby rekordowa zwłaszcza wśród młodych frekwencja wyborcza miała przełożenie również na inne obszary życia społecznego. 

Moderator otworzył dyskusję pytaniem, czy młodzi politycy na początku swojej kariery potrzebują agencji PR. Damian Fiet wspomniał, że agencje PR są potrzebne młodym ludziom, ponieważ mają oni więcej informacji o tym, jak kreować swój wizerunek. Podkreślił, że młodzi politycy często chcą pracować nad swoim wizerunkiem, ale nie mają czasu i w takim przypadku zwracają się do agencji PR. Następnie moderator zapytał Roberta Noweckiego, czy kiedykolwiek korzystał z usług agencji PR, który odpowiedział zarówno „tak”, jak i „nie”. Podkreślił, że w przyszłości chciałby skorzystać z usług agencji PR, dodając, że młodzi ludzie potrzebują mniej kampanii PR niż politycy w wieku 40-50 lat. Podczas dyskusji moderator zapytał Sofiię Galaidę, jaką rolę odgrywają regionalne rady młodzieżowe w szkoleniu młodych ludzi. Radna stwierdziła, że regionalne rady młodzieży odgrywają bardzo ważną rolę i chociaż pierwsza edycja sejmiku nie była zbyt udana ze względu na brak zainteresowania, druga edycja jest zdecydowanie sukcesem. W tej chwili realizują projekt, w którym młodzi ludzie będą sprawdzani, jak dobrze znają województwo zachodniopomorskie. Sofiia Galaida podkreśliła również, że współpraca odgrywa kluczową rolę w radzie, a w nowej fazie mieli bardzo udany start, ponieważ zgodzili się współpracować, a nie konkurować. Następnie moderator zapytał ekspertów, w jaki sposób młodzi ludzie zmieniają otaczającą ich rzeczywistość. W tym kontekście Robert Nowecki podał osobisty przykład, wspominając, że w regionie, w którym pracuje, jest droga, która nie była naprawiana od 30 lat. Napisał on petycję i prosił ludzi o jej podpisanie, co sprawiło, że sprawy ruszyły szybciej. „Młodzi ludzie zmieniają samorząd, ponieważ są młodzi, mają innowacyjne pomysły, siłę do walki i wolę działania”. Sofiia Galaida dodała, że młodzi ludzie mają o wiele więcej energii, czasami są buntowniczy i nie chcą dostosowywać się do sytuacji, ale raczej działać, aby ją zmienić. Damian Fiet, ze swoim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych, podkreślił, że młodzi ludzie nie tylko chcą wprowadzać zmiany, ale mogą je wprowadzać. Obecnie młodzi ludzie mają widoczny wpływ na poziomie lokalnym i jest to tylko kwestia determinacji i nowych pomysłów. Zapytana przez moderatora, co należy zrobić, aby młode pokolenie zmobilizowało się i poszło na wybory samorządowe, Sofiia Galaida stwierdziła, że wysoka frekwencja wyborcza wynika z tego, że politycy grają na uczuciach wyborców, jej zdaniem takie są realia dzisiejszej polityki. Robert Nowecki powiedział, że nie ma eliksiru, który motywowałby młodych ludzi do licznego udziału w wyborach samorządowych. Jednym ze środków zaradczych byłoby włączenie młodych ludzi w życie społeczne miejscowości, innym e-głosowanie na szczeblu lokalnym lub ułatwienie mechaniki przeprowadzania lokalnych referendów. Damian Fiet dodał, że celem jest zwiększenie frekwencji młodych ludzi w wyborach lokalnych w porównaniu do 5 lat temu, ale nadal istnieje problem z edukacją. Eksperci doszli do wniosku, że uczestnictwo młodzieży jest kluczową strategią dla zapewnienia optymalnego rozwoju młodych ludzi i osiągnięcia szerszych celów rozwoju społecznego. W tym kontekście partycypacja promuje dobrobyt i rozwój młodych ludzi, wzmacnia ich pozycję i przyczynia się do zwiększenia ich świadomości i zrozumienia demokracji.

Skip to content