Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Kobieta, polityka, samorząd

Europejski Kongres Samorządów Panele

Wyniki analiz Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wskazują, że polityka jest obszarem, w którym nastąpił największy wzrost udziału kobiet w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Także w polskich samorządach coraz liczniejsze grono lokalnych włodarzy stanowią kobiety. Mimo tego wciąż pozostaje przestrzenią, w której dysproporcja pomiędzy płciami jest wyraźnie zauważalna Co pomoże dalej zmieniać to zjawisko? Co jest prawdziwą siłą i przewagą kobiet w polityce? Co je inspiruje do współtworzenia tego świata? Czy dla wyborców w Polsce płeć kandydata ma znaczenie?

Na te i inne pytania odpowiedzi udzielały zaproszone do panelu Kobieta, polityka, samorząd:  Posłanka Barbara Nowacka, Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Joanna Scheuring-Wielgus, Wiceprzewodnicząca Partii Nowa Lewica.

Moderatorem dyskusji była Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ze stowarzyszenia Kobiety Centrum rozpoczęła od przedstawienia gości i skierowania pytania jakie były największe przeszkody w karierze.

Dyrektor Wioletta Śląska-Zyśk rozpoczęła wypowiedź od przeanalizowania sytuacji jak w innych niż Polska krajach rysuje się obraz kobiet – kobiet polityków, kobiet liderów, w szczególności kiedy weźmiemy pod uwagę ogromną rolę jaką kobiety sprawują również w domu. Pogodzenie obowiązków domowych i zawodowych nie jest proste i wymaga wiele wysiłku.

Przewodnicząca Sejmiku Bernadeta Hordeujk zwróciła uwagę, że jest w samorządzie od samego początku, obserwowała jak wygląda rola kobiet. W jej opinii kobiety potrafią poradzić sobie w pogodzeniu życia osobistego i zawodowego.  

Członek Zarządu Sylwia Jaskulska swoją wypowiedź rozpoczęła od tego, że to gdzie teraz jest zawdzięcza swojemu szefowi – mężczyźnie. Jako trzecia osoba w całym urzędzie Marszałek Jaskulska ukończyła studia i otrzymała tytuł magistra inżyniera. Swoją karierę rozpoczęła w 2002 i nieprzerwanie pracuje w samorządzie. Zaznaczyła, że ważne jest by w pierwszej kolejności głosów poparcia szukać w swoim środowisku/ u siebie, a dopiero później na zewnątrz. Nie ma potrzeby rywalizować z mężczyznami. Ważna jest autentyczność.

Moderator zwróciła uwagę, że w samorządzie sytuacja kobiet jest lepsza niż na szczeblu centralnym np. jest tyle samo sołtysek co sołtysów. Jakie przeszkody napotkała Barbara Nowacka w drodze do parlamentu? – kilka ich było,

Przewodnicząca Nowacka zwróciła uwaga, że praca w samorządzie to ciężka praca, bez sławy, bez telewizji. Najbardziej sfeminizowane są zawody niskopłatne – sprzątaczki, pielęgniarki. Kobiety obecnie nie akceptują już tych standardów co kiedyś, skończył się czas kiedy kobiety były uległe. Kobiety i mężczyźni powinni współdziałać w obowiązkach domowych w tym m.in. wychowywaniu dzieci. Zdaniem Przewodniczącej Nowackiej to właśnie zadanie kobiet w polityce – polityczek aby kobiety zarabiały więcej, lepiej. Świat się zmienia. Kobiety powinny mieć równe prawa w tym takie samo wynagrodzenie jak mają mężczyźni.

Joanna Scheuring-Wielgus rozpoczęła swoją wypowiedź od stwierdzenia, że jak widzi przeszkodę/porażkę to nie załamuje się, idzie do przodu przeskakując ją i tak należy do problemów i przeszkód podchodzić (oczywiście z rozwagą). Drugą istotną kwestią jest kwestia stereotypów. Kobiety mogą mówić ważne rzeczy w sposób stanowczy i być uznane za emocjonalne i agresywne, a mówiący w ten sam sposób mężczyźni będą postrzegani jako mężowie stanu. Te stereotypy należy przełamywać.  Obecność kobiet w parlamencie wynosi 27% – jest to stanowczo za mało. Stowarzyszenie Kobiety w Centrum wspólnie z pracownią Ibris przeprowadziło badanie, które ukazało, że co czwarta Polka uważa, że jej potrzeby na poziomie samorządowym nie są brane pod uwagę.

Panelistki w dalszej kolejności zwróciły uwagę na programy wyborcze włodarzy, w których nie uwzględnia się potrzeb mieszkańców w tym kobiet np. budowanie infrastruktury miejskiej.

Sylwia Jaskulska zwróciła uwagę na sposób wychowywania. Inaczej zwracało się do dziewczynek a inaczej do chłopców, teraz następują zmiany, ale kobiety są przygotowywane/wychowywane do roli „usługo – dawczyń”. Zarządzanie zdaniem Marszałek Jaskulskiej opiera się na silnych kobietach.

Joanna Scheuring-Wielgus zawraca uwagę, żeby jednak nie oddawać głosów bezmyślnie i nie zawsze głosować wyłącznie na kobietę dlatego że jest kobietą.

Barbara Nowacka dodała, że przede wszystkim kryterium powinno być takie, żeby ludzie których będziemy głosować wybierać osoby, zgodne z naszymi poglądami.

Moderator zwrócił uwagę również na kwestię kobiecej solidarności, nowe pokolenie można wprowadzać pokazując jak wyglądała ich droga do osiągnięcia sukcesu.

Panelistki zwróciły również uwagę, że to, że kobiety są lepiej zorganizowane i konkretne wynika z tego, że życie ich do tego niejako zmusiło, to jest też powód dlaczego kobiety idą do polityki – po to m.in. by rozwiązać problemy, z którymi na co dzień mają do czynienia.

Dyrektor Śląska-Zyśk zwraca uwagę na to, że ważne jest aby kobiety się wspierały. Panel zakończył się serią pytań publiczności.

Panel współorganizowany wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

Skip to content