Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania

Forum Gospodarcze w Tarnowie

Na początku dyskusji Prof. Grzegorz Kołodko zauważył, że w chwili obecnej równowagę mamy tylko w podręcznikach zaś w narracji zrównoważonego rozwoju bardzo często pomija się kontekstualność i kompleksowość podejścia.  Jego zdaniem zrównoważony wzrost w sensie ekologicznym, to harmonia pomiędzy działalnością człowieka i naturą, harmonia wpisana w globalny kontekst. Grzegorz Kołodko uważa, że nie ma większych szans na pokojowe i demokratyczne przezwyciężenie zmian klimatu. Jako przykład przytoczył przedłużony o dwie doby, niedawno zakończony szczyt klimatyczny, który nie wniósł nic istotnego do odpowiedzi na pytanie, jak mają być realizowane cele w ramach zrównoważonego rozwoju. Zdaniem Kołodko jesienią 2022 roku szanse na to, że ludzkość potrafi na poziomie ponadnarodowym w sposób skoordynowany zarządzać polityką klimatyczną są mniejsze niż parę lat temu.

Zygmunt Fura – reprezentujący Polski Klub Ekologiczny – złożył w imieniu swojej organizacji podziękowania Zygmuntowi Berdychowskiemu twierdząc, że stworzył on jedyną w Polsce platformę prawdziwie niezależnej debaty. „Jestem krytyczny, co do narracji na temat zrównoważonego rozwoju” – powiedział Fura. Między innymi z tego powodu, że na chwilę obecną istnieje ponad 100 definicji tego pojęcia. Natomiast, kontynuował Zygmunt Fura, zrównoważony rozwój to taki, który zabezpiecza potrzeby przyszłych pokoleń. Ale czy jesteśmy w stanie przewidzieć te potrzeby? Zdaniem Zygmunta Fury – nie. Tym bardziej nie jesteśmy w stanie przewidzieć wojny czy pandemii. „Myśleć globalnie, działać lokalnie” oraz „Małe jest piękne, małe jest możliwe” – te dwie maksymy Fura przytoczył jako ilustrację prawidłowo pojętej koncepcji zrównoważonego rozwoju. „Trzeba umieć w pewnym momencie odrzucić wiele pojęć i dochodzić do prawdy. Trzeba nauczyć się chronić siebie i nasze dzieci przed szumem informacyjnym” – konkludował Zygmunt Fura.

Kontynuując dyskusję moderator Lesław Kretowicz zwrócił się do Andriy’a Zablovskyy’iego z pytaniem jak wygląda program zrównoważonego rozwoju z perspektywy kraju prowadzącego wojnę. Przedstawiciel Ukrainy odpowiedział, że trzeba mówić nie o zrównoważonym, ale o egzystencjalnym rozwoju. Bo jego kraj, ale również świat, zetknął się z miksem problemów, które wymuszają mówienie właśnie o egzystencjalnym rozwoju. „Kiedy mówimy o odbudowie naszej gospodarki, to, de facto, musimy mówić nie o odbudowie, ale o starcie od zera”– stwierdził Andriy Zablovskyy. Jego zdaniem hasło zrównoważonego rozwoju przerodziło się dzisiaj w puste zaklęcie. A to wymaga od nas mówienia o nowym paradygmacie, nowym podejściu. I nie tylko mówienia, ale przede wszystkim działania.

Grzegorz Kołodko odpowiadając polemicznie Zygmuntowi Furze zaproponował odwrócenie przytoczonej przez Furę maksymy, w taki sposób, żeby brzmiała ona: ”Myśl lokalnie, działaj globalnie”. „Tak długo jak nie wypracuje się łączenia działań w skali mikro z działaniami w skali makro, będziemy się licytować kto bardziej czarny scenariusz nakreśli” – powiedział Kołodko. Zdaniem profesora trzeba zadać pytanie jak skoordynować mechanizm ekonomiczny pod względem tego, za co odpowiada państwo, za co prywatny biznes a za co aktywiści społeczni, w tym ekolodzy. I jednym z głównych wątków w tym kontekście, zdaniem Grzegorza Kołodko, powinno być pytanie o stworzenie dla prywatnej przedsiębiorczości takiego otoczenia instytucjonalnego, które sprzyjałoby działaniom biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Moderator:

Lesław Kretowicz, Prezes Zarządu, ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy sp. z o.o., Polska

Paneliści:

Grzegorz W. Kołodko, Profesor, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska

Andriy Zablovskyy, Kierownik Sekretariatu Rady Przedsiębiorców, Gabinet Ministrów Ukrainy, Ukraina

Zygmunt Fura, Przewodniczący Rady Naukowej, Polski Klub Ekologiczny Małopolska, Polska

Skip to content