Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Kluczowe inicjatywy na rynku wyrobów medycznych – wypowiedź ekspercka firmy OPPM TECHNOMED

Wypowiedź ekspercka

Obszar wyrobów medycznych ze względu na swoją różnorodność i dużą dynamikę zmian, zarówno w zakresie legislacyjnym jaki i rynkowym, wymaga ciągłego monitorowania i wsparcia, co jest celem działania Organizacji, takiej jak OPPM Technomed.

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym Organizacja Technomed reprezentująca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych będzie mówiła o dwóch niezwykle istotnych kwestiach – o zwiększaniu dostępu do nowych produktów i ich jakości w systemie zamówień publicznych oraz problematyce optymalnego wykorzystania aparatury medycznej. Na rynku identyfikujemy potrzebę standaryzacji usług serwisowych, co przełoży się bezpośrednio na zachowanie wysokiej jakości wyrobów użytkowanych w placówkach medycznych.

Konieczność wypracowania jednolitych modeli umów serwisowych oraz określenie standardów dla podmiotów wykonujących usługi wpłynie na jakość świadczonych usług, a pośrednio na obniżenie kosztów eksploatacji. Przełoży się to także bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta, a w szerszej perspektywie na wydłużenie czasu eksploatacji oraz żywotność sprzętu.

Skip to content