Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

O polityce energetycznej najbliższych dekad

Forum Ekonomiczne Forum Ekonomiczne 2020

Opracowanie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” trwało kilka lat. Jego priorytetem jest zachowanie ewolucyjnego charakteru transformacji polskiej energetyki, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny dla ludzi i gospodarki. Szybkość i głębokość zmian budzi duże emocje, gdyż prowadzić będzie do przemian społeczno-gospodarczych. Dlatego tego tematu nie mogło zabraknąć w czasie obrad Forum Ekonomicznego.

O tym dyskutowali uczestnicy panelu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Do rozmowy zaproszenie przyjął Michał Kurtyka – Minister Klimatu. W dyskusji wzięli udział szefowie koncernów paliwowych przetwarzających i dystrybuujących tradycyjne paliwa oparte na surowcach kopalnych: Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz Bogdan Kucharski – Prezes BP Polska. Obok nich zasiadł Dawid Zieliński – Prezes Zarządu Columbus Energy S.A., firmy będącej liderem w produkcji instalacji fotowoltaicznych. Dyskusję moderował Mateusz Ratajczak, dziennikarz, Money.pl.

Partnerem panelu było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Michał Kurtyka (Minister Klimatu):

Polityka energetyczna Polski  będzie miała  możliwość na znaczny rozwój dzięki środkom finansowym jakie UE przeznacza na odbudowę gospodarek krajów europejskich ze skutków pandemii Covid 19 . 63 mld EUR z Funduszu Ożywienia  UE zostało przeznaczone dla polskiej gospodarki, z tego duża cześć na cele energetyczne.  Potrzeby są olbrzymie, ponad 70 % naszych bloków węglowych są starsze niż  30 lat. Chcemy zbudować w ciągu 20 lat nisko  emisyjny system pozyskiwania energii głównie w oparciu o energie wiatrową i jądrową.  Planujemy rozwijać również  produkcje energii rozproszonej z fotowoltaiki. Na jakość powietrza oprócz energetyki wpływa sektor ciepłowniczy i transport. Planujemy rozwijać transport publiczny   zeroemisyjny w miastach powyżej 100 tysięcy. W 2030 r 1/3 energii pozyskiwana będzie w Polsce z energii odnawialnej.

 

Jerzy Kwieciński (PGNiG):

W odpowiedzi  na zapytanie moderatora o  nowej Strategii Energetycznej dla  Polski odpowiedział, że prace nad strategią  pod nazwą Sprawiedliwa Transformacja realizowane będą już w tym roku. Zwrócił uwagę na znamiona czasów wskazując wartość giełdową   PGNiG, który jest na II miejscu po CD Project. Czyli firma energetyczna po firmie z branży IT. Wiele jest oczekiwań co do nowego największego budżetu UE 1800mld EUR również naszej firmy , w dalszym rozwoju  musimy uwzględnić nie tylko gaz ziemny ale i inne gazy, LNG, bioetanol, wodór , dobrze się stało że gaz ziemny został uznany w UE za paliwo przejściowe w czasach transformacji.

 

Paweł Majewski ( LOTOS):

 Połączenie  Orlenu i Lotosu to właśnie jeden z elementów  realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 . do tego czasu nie odejdziemy na pewno od paliw kopalnianych ale będą to paliwa alternatywne. Stacje paliw nie znikną w przyszłości będą sprzedawać inne paliwa LNG, CNG,Wodór, Prąd. Proces przejęcia przez Orlen wzmocni nasze obecne działania i  możliwości .

 

Bogdan Kucharski( BP Polska):

Potrzebne jest agresywniejsze promowanie inwestycji transformacyjnych  i synergia działań różnych podmiotów Przechodzenie Transportu miejskiego i transportu morskiego na CNG i LNG to tez potężne segmenty gospodarki energetycznej i klimatycznej.  BP planuje mieć na głównych rynkach 70 tys szybkich ładowarek prądu el. do samochodów,  ma obecnie 7 tys.

 

Dawid Zieliński (Columbus Energy):

Polska mogłaby być liderem Sprawiedliwej Transformacji,   koncepcja Strategii Polski  do 20 40 p.n. Sprawiedliwej Transformacji   jest  b. dobra.  Programy Mój Prąd i Czyste Powietrze  to bardzo dobrze funkcjonujące zdecentralizowane Programy wsparcia dla mieszkańców Polski.

Skip to content