Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rozbudowa infrastruktury drogowej szansą na przyśpieszenie rozwoju regionu [RELACJA]

Forum Europa-Ukraina

Podczas drugiego dnia Forum Europa – Ukraina nie zabrakło rozmów o infrastrukturze, która jest jednym z kluczowych czynników rozwoju oraz integrowania obszarów przygranicznych.

Moderator panelu – europoseł Bogdan Rzońca dyskusję rozpoczął od zadania pytania marszałkowi województwa podkarpackiego – Władysławowi Ortylowi, dotyczyło ono Strategii Karpackiej, którą to marszałek przybliżał kilka tygodni temu w Brukseli podczas jednego z posiedzeń Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Ortyl podkreślił, że jego wystąpienie w Brukseli zostało przyjęte przez Komitet Regionów niemal jednomyślnie. Historia sukcesu Strategii Alpejskiej rozpoczęła się właśnie od uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Regionów, tak samo miałoby stać się w przypadku Strategii Karpackiej. Pozytywna opinia ma stać się impulsem do powtórzenia sukcesu Strategii Alpejskiej. Marszałek podkreślił, że w samym województwie podkarpackim jak również w całym kraju Strategię Karpacką animowało i nadal animuje wiele osób. Został powołany specjalny zespół, który przez trzy lata pracował nad dokumentem Strategii Karpackiej przedstawionym w Brukseli. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że utworzenie piątej makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat, zarówno dla tych będących członkami Unii Europejskiej, jak i tych spoza Unii.

Następnie moderator panelu skierował pytanie do Jarosława Romanczuka – prezesa Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce. Pytanie dotyczyło możliwości realizacji wielkiego infrastrukturowego projektu – budowy linii kolejowej łączącej Kijów z Paryżem. Zdaniem europosła Rzońcy realizacja tego wielkiego projektu mogłaby przyczynić się do powstania wielu miejsc pracy, pozostaje jedynie pytanie czy kolejowe połączenie Ukrainy z Francją jest w ogóle możliwe?

Zdaniem Romanczuka podstawową barierą i różnicą jest rozstaw torów. Na Ukrainie istnieje obecnie jedynie kolej szerokotorowa, a musi powstać również wąskotorowa. Dopiero wówczas połączenie kolejowe Kijów – Paryż będzie mogło być realizowane etapami. W tym temacie, jak podkreślił Romanczuk, Ukraina przyjęła już odpowiednie akty prawne.

Do byłego posła Stanisława Żmijana, z uwagi na wieloletnie doświadczenie w sejmowej komisji infrastruktury, moderator skierował pytanie dotyczące sytuacji infrastruktury pogranicza. Poseł Żmijan wskazał, że niezmiennie od lat problemem jest granica Polski i Ukrainy. Zdaniem Żmijana powinno zostać otwartych więcej przejść granicznych, różnej kategorii. Nie tylko szybka kolej (która oczywiście również powinna zostać jak najszybciej zrealizowana), ale na uwagę zasługuje również mniejszy niż kolejowy ruch – ruch samochodowy i ruch turystyczny. Żmijan zwrócił również uwagę na procedury graniczne, podkreślił, że i one powinny zostać ujednolicone.

Prezes Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Adam Hamryszczak odniósł się do pojawiającego się w Parlamencie Europejskim pomysłu zwiększenia opodatkowania przemysłu lotniczego, by w ten sposób zachęcić większą liczbę osób do korzystania z transportu kolejowego. Zdaniem Prezesa pomysł ten jest nieporozumieniem. W jego konsekwencji dodatkowe obciążenia dla linii lotniczych będą miały negatywne skutki dla portów regionalnych, a jak wiadomo to one warunkują w dużej mierze rozwój danych regionów.

Sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber odniósł się do projektu Via Carpatia – budowanej etapami europejskiej międzynarodowej trasy relacji „północ-południe”, łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Minister podkreślił, że kamieniem milowym w budowaniu trasy był rok 2017, w którym to zapadła decyzja (wraz z zabezpieczeniem odpowiednich środków pieniężnych) na realizację w całości drogi S19. Dla województwa podkarpackiego i dla pozostałych regionów Polski Wschodniej Via Carpatia jest drogą życia, drogą do rozwoju. Minister podkreślił, że szacunkowo wzdłuż Via Carpatia mieszka blisko 10 mln obywateli, dla których przede wszystkim ta droga ma służyć w życiu codziennym. S 19 – główny szkielet Via Carpatia ma być ukończona do 2025 roku.

Skip to content