Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Problem globalny, rozwiązania lokalne – jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych?

VIII Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Otyłość i krocząca za nią cukrzyca typu 2 są jednymi z  najważniejszych wyzwań zdrowia publicznego w Polsce. 

Już dziś jest ponad 3 miliony osób chorujących na cukrzycę, a jak pokazują statystyki jeszcze więcej dotkniętych jest stanem przedcukrzycowym. Niepokojące są także dane dotyczące otyłości wśród polskich dzieci, które zaliczane do najszybciej tyjących w Europie – już co piąte z nich boryka się z nadwagą lub otyłością, stanowiąc grupę ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.  Czy możemy odpowiedzieć na te wyzwania? Przykładem takiej aktywności jest globalny Program Cities Changing Diabetes, którego inicjatorem są: Steno Diabetes Center Copenhagen, University College London oraz firma Novo Nordisk. Program w skali globalnej tworzy platformę wszechstronnego wsparcia polityki społeczno – zdrowotnej w zakresie walki z cukrzycą czego konsekwencją jest szeroko zakrojona współpraca organizatorów projektu z przedstawicielami lokalnych samorządów i ekspertów. Cities Changing Diabetes obejmuje swoimi działaniami przede wszystkim aglomeracje miejskie, ponieważ ich specyfika powoduje, że to właśnie tam najszybciej rozwijają się choroby cywilizacyjne, w tym głównie otyłość i cukrzyca. Polska jest krajem, który jako pierwszy w Europie Środkowo -Wschodniej został włączony do tego projektu, a miastami objętymi programem są Warszawa i Kraków. Otrzymanie zaproszenia do uczestnictwa w globalnym programie wiązało się z opracowaniem przez stronę polską raportu, określającego grupę docelową i zbiór rekomendowanych działań na najbliższe lata. W prace zaangażowało się grono kilkudziesięciu wybitnych ekspertów – lekarzy, naukowców, samorządowców, przedstawicieli administracji rządowej. Jednym z efektów tej inicjatywy jest raport „Szkoła gmina system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy” – przygotowany przez  Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. 

Kluczową częścią raportu  „Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy” stanowiły opublikowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli szkół podstawowych w Warszawie i Krakowie. W badaniu udział wzięło 4200 nauczycieli. Jego celem było sprawdzenie wiedzy na temat cukrzycy, uzyskanie informacji na temat doświadczeń nauczycieli w kontekście własnych doświadczeń pracy z uczniami chorymi na cukrzycę typu 1 oraz poznanie ich subiektywnej samooceny masy ciała i stylu życia. 

Obecnie zarówno Warszawa jak i Kraków przygotują nowe projekty społeczne i edukacyjne, mające na celu zahamowanie epidemii otyłości i cukrzycy wśród ich najmłodszych mieszkańców. 

Skip to content