Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

„Rola samorządu w procesie kształcenia. Wyzwania, oczekiwania, realne możliwości – cz. II”

IX Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje

Moderator:

Bogusław Półtorak, Profesor, Prodziekan ds. Kształcenia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

Paneliści:

Patrycja Staniszewska, Prezes, Izba Gospodarki Elektronicznej

Agnieszka Tomasik, Dyrektor, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

Mariusz Truszkowski, Założyciel, Fundacja Szkoła w Chmurze

Jarosław Karcz, Burmistrz, Dzielnica Włochy Urząd M. St. Warszawy

Marian Ślimak, Dyrektor Zarządzający, Milisystem SA

W drugiej części panelu pt. „Rola samorządu w procesie kształcenia. Wyzwania, oczekiwania, realne możliwości”, założyciel Szkoły w Chmurze podczas prezentacji opowiadał o modelach kształcenia i nowoczesnych metodach edukacji. Co zrobić z uczniami, którzy pragną uczyć się inaczej? Co z tymi, którym tradycyjny model nauczania nie odpowiada lub jest niewystarczający?


Rozwiązaniem może być nauka w Szkole w Chmurze, czyli nauka zdalna. Zdaniem Mariusza Truszkowskiego osoby, które w ostatnich latach wybrały ten system i zrezygnowały z publicznego systemu edukacji są pionierami. W przyszłości będą to osoby, które wyznaczą nowe sposoby modernizacji polskiego systemu edukacji.

Prelegent wyjaśnił zebranym jak wygląda finansowanie szkolnictwa niepublicznego przez samorządy. Omówił też powszechne mity z tym związane.

Na scenie pojawili się również uczniowie Szkoły w Chmurze, Filip i Zofia. Opowiedzieli o tym, jak realizują swoje zainteresowania, zdobywają nowe doświadczenia dzięki Szkole w Chmurze.
„Dzięki temu, że mam czas jestem w stanie działać społecznie” –  mówiła Zofia. „Szkoła dla mnie to możliwości i superspołeczność.” – dodała uczennica.

Następnie rozpoczęła się właściwa część panelu.


Goście Bogusława Półtoraka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Patrycja Sass-Staniszewska z Izby Gospodarki Elektornicznej, Agnieszka Tomasik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, Mariusz Truszkowski z Fundacji Szkoła w Chmurze, Marian Ślimak przedstawiciel Milisystem SA, Jarosław Karcz z Dzielnicy Włochy Urzędu M. St. Warszawy rozmawiali o wyzwaniach w sferze edukacji i jak powinna wyglądać nowoczesna dydaktyka.

W jaki sposób można zmienić polską oświatę od strony cyfrowej?

Patrycja Sass-Staniszewska podkreślała zalety nauki dzięki Szkole w Chmurze, zauważyła, że taka forma edukacji wzmacnia kompetencje cyfrowe dzieci. Opowiadała o potrzebie rozwijania wartościowych umiejętności cyfrowych wśród młodzieży. 


Jakie działania podejmuje samorząd w kwestii cyfrowej? Z tym pytaniem mierzył się Jarosław Karcz.
„Nie możemy pominąć tematu kosztów czy środków – stwierdził panelista – 8 czy 10 lat temu wydatki na oświatę wyprzedziły wydatki na komunikację. Szkoła w Chmurze jest ciekawa, ale myślę, że tradycyjna szkoła ma wartości, których szkoła cyfrowa nie dostarczy, np. socjalizację i opiekę” – wskazał Jarosław Karcz.
Zauważył też, że nie wypracujemy systemu nauki bez współpracy z biznesem i wskazania przez środowisko biznesowe jakie są aktualne potrzeby rynku pracy.

Agnieszka Tomasik opowiadała o realiach współczesnego nauczania i o staraniach stworzenia szkoły, która odpowiada nowoczesnym standardom i potrzebom uczniów.
„Szkoła powinna uczyć wszystkich kompetencji kluczowych” – mówiła panelistka. Podkreślała, że obecnie szkoła powinna funkcjonować w dwóch przestrzeniach: cyfrowej i analogowej „tu i teraz”. A kluczem efektywnego nauczania powinno być skupienie się na realizacji potrzeb uczniów, zamiast przywiązywania się do konkretnej usługi czy firmy.„Bardzo ważny jest nauczyciel. Jeśli pracujemy w środowisku wirtualnym musi zabezpieczyć lekcje w świecie cyfrowym i poza nim” – wskazała Agnieszka Tomasik.

Marian Ślimak mówił natomiast o rozwiązaniach technologicznych. Wskazał, że wirtualne strzelnice są przykładem na to, jak atrakcyjne mogą być lekcje dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.

Następnie moderator dyskusji Bogusław Półtorak zapytał Mariusza Truszkowskiego jak jego firma opracowała tak nowoczesne metody nauczania. Panelista podkreślił, że rozwiązania, które oferuje Szkoła w Chmurze są opracowane dzięki obserwacjom i rozmowom z uczniami o ich potrzebach.

Skip to content