Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

O tym jak zapobiegać przemocy w szkołach na VIII Europejskim Kongresie Samorządów

Młodzi@Forum VIII Europejski Kongres Samorządów

Dnia 6 marca podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów miała miejsce debata na temat przemocy w szkołach. Moderatorem dyskusji był Michał Gembal, Zastępca Redaktora Naczelnego Ekorynek.com, który niezwykle profesjonalnie, ale również charyzmatycznie prowadził dyskusję, wzbogacając ją o nowe wątki. Poruszał problemy dzisiejszej młodzieży i dzieci, opierając się na własnym doświadczeniu zawodowym, jak i osobistym. 

W dyskusji wzięli udział: Agnieszka Górska, Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej; Jarosław Dudkowiak, Starosta w Głogowie; Jadwiga Mizerska, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia “Zjednoczenie”, Urszula Szybowicz, Prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie; Marcin Jurzysta, Prezes Inicjatywy Społecznej Dziś dla Jutra oraz Barbara Chrobak, Założycielka i Prezes Fundacji „Dobro Dziecka – Cel Najwyższy”.

Pani Górska zwróciła uwagę na to, że skala problemu jest ogromna, a przemoc w szkołach jest obecna na porządku dziennym. Ostatnie badania pokazują, że liczba uczniów, którzy zetknęli się z przemocą sięga liczby mieszkańców Gdańska. 

Urszula Szybowicz powiedziała, że depresja to wypadkowa poprzednich zdarzeń; szkoła ma być przyjazna dziecku, a aktualnie jest jego agresorem.  

Barbara Chrobak pokazała, jak ważna jest integracja i działania samych uczniów, którzy tworzą życie społeczne.  

Jarosław Dudkowiak postulował wyłączenie z edukacji polityki. Mówił, że edukacja nie zastąpi rodziców, a system nie jest zły. Przemoc ma rodzić się przede wszystkim w domu, potem w grupie, a potem w klasie. Dzisiaj szkoły są przeładowane biurokracją i obowiązkami, brakuje więzi międzyludzkich. Szkoły zbyt często pouczają, a zbyt rzadko motywują.   

Marcin Jurzysta podkreślał różnice społeczne, które stają się dla niektórych powodem do wykluczania; ale, co ciekawe alienowane są także osoby wybitne, które wyróżniają się z tłumu.   

W trakcie debaty zaproponowano konkretne rozwiązania. Jadwiga Mizerska zwróciła uwagę na potencjał wykorzystania rad młodzieżowych i szkolnych samorządów, ze względu na bliższy kontakt z uczniami. Również kuratoria powinny przeprowadzić kompleksowe reformy.   

W dyskusji kluczowe pytania dotyczyły tego, jaki jest stan obecny problemu, dlaczego występuje i co można zmienić.  

Istnieje potrzeba współpracy różnych grup zawodowych i społecznych. Należy nauczyć się prowadzenia dialogu i pokazywać zagrożenia, które pojawiły się w XXI wieku. A wszystkie zmiany muszą wyjść z domu.

Skip to content