Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rola dostępności komunikacyjnej w regionie turystycznym

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

Powiatowa Komunikacja Karkonoska odpowiedzią na oczekiwania turystów i mieszkańców.

Właściwa organizacja ruchu turystycznego w regionie górskim

Powiat karkonoski, w ostatnich latach,  stał się  kolebką podróżniczą turystów z całego kraju. Tylko w samym roku 2021 powiat karkonoski odwiedziło ponad 637 tysięcy gości. Tak duża skala odwiedzin wiąże się z koniecznością organizacji odpowiedniej logistyki ruchu turystycznego przez władze lokalnych gmin i powiatu. Nie od dziś wiadomo, że zapewnienie odpowiedniej komunikacji jest niezbędnym elementem właściwego rozwoju regionu turystycznego. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w rozległym górskim regionie, pokrytym wąskimi i krętymi drogami, który w szczycie sezonu turystycznego boryka się z ograniczoną przepustowością dróg, ale również z małą ilością dostępnych miejsc parkingowych.  

Komunikacja publiczna głównym kryterium dostępności regionu

Wychodząc na przeciw potrzeb turystów, ale i mieszkańców mniejszych miejscowości powiatu, dwa lata temu, dokonaliśmy analizy istniejących połączeń na wybranych liniach komunikacyjnych w regionie. Jej wyniki ukazały, że aż 16 miejscowości powiatu, nie posiadało żadnych połączeń komunikacji autobusowej i w sposób trwały były wykluczone komunikacyjnie. 

Idea skomunikowania ze sobą wszystkich gmin powiatu

Zarząd Powiatu Karkonoskiego podjął decyzję w sprawie utworzenia Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej, która okazała się strzałem w 10-tkę! Powiatowa Komunikacja Karkonoska to unikatowe w skali kraju rozwiązanie, które umożliwiło nam już w 2021 roku skomunikowanie ze sobą wszystkich gmin powiatu. Dzięki porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej, powiat karkonoski stał się po raz pierwszy w historii organizatorem transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich W chwili obecnej Powiatowa Komunikacja Karkonoska obejmuje 13 linii komunikacyjnych, które łącznie przebiegają przez 40 miejscowości ze wszystkich gmin powiatu. Na wszystkich naszych liniach przewóz rowerów i bagażu jest bezpłatny.  

Niewątpliwy sukces 

O sukcesie Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej może świadczyć fakt, iż  w roku 2021 z jej usług skorzystało blisko 500 000 pasażerów.   Ponadto, na mocy podpisanych porozumień między władzami powiatów,  od 2022 r., skomunikowane zostały z powiatem karkonoskim dwa sąsiednie powiaty – powiat lubański i lwówecki. Dzięki tej współpracy, turyści przebywający w powiecie karkonoskim, mają możliwość łatwego dostania się do Świeradowa Zdroju – głównego ośrodka turystycznego powiatu lubańskiego.

Skip to content