Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Relacja z Gali wręczenia Nagród I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023, Pałac Wąsowo)

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

19 czerwca 2023 roku odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023, Pałac Wąsowo). Wzięło w niej udział setki najważniejszych przedstawicieli polskiego systemu ochrony zdrowia na czele z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Podczas Gali wręczono cztery prestiżowe nagrody w kategoriach: Pionier Ochrony Zdrowia, Kobieta Medycyny, Młody Lider, Orędownik Pacjenta. I Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w zakresie ochrony zdrowia. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia – Adama Niedzielskiego.

Nagrody Forum Ochrony Zdrowia zostały wręczone osobom, które poprzez swoją działalność oraz zaangażowanie przyczyniają się do dokonania realnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Przyznanie nagród ma na celu docenienie pracy tych osób, a także propagowanie działań na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Podczas uroczystości głos jako pierwszy zabrał Minister Zdrowia – Adam Niedzielski. Podkreślając wysoką wartość merytoryczną dyskusji wspominał o szeroko zakrojonych planach reformy ochrony zdrowia, jaka, będzie miała miejsce w nadchodzących latach. Następnie podziękował za wsparcie wszystkich Dyrektorów i pracowników Służby Zdrowia we współkształtowaniu zmiany jaka następuje w polskiej Służbie Zdrowia. Podziękował wszystkim osobom, które tworzą „przestrzeń” zdrowia. „Sztafeta musi mieć charakter wielopokoleniowy dlatego podczas niniejszej Gali nagrodzimy osoby o ogromnych zasługach, ale także młode wyjątkowe osoby stojące na początku swojej kariery zawodowej” – podkreślił Minister Niedzielski. Prezes Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich – Jerzy Bochyński wspominał o wyjątkowości obecnej chwili, kiedy Forum Ochrony Zdrowia, będące wcześniej jedną ze ścieżek tematycznych Forum Ekonomicznego, wyodrębniło się jako samodzielna konferencja: „Po 14 latach będąc składową Forum Ekonomicznego, Forum Ochrony Zdrowia wyewoluowało w samodzielne, prestiżowe wydarzenie. Nareszcie mamy Forum Ochrony Zdrowia w pełnym znaczeniu tego słowa. Bardzo dziękuję Ministerstwu i wszystkim przedstawicielom zdrowa, którzy są z nami tutaj.”

Nagroda Pioniera Ochrony Zdrowia

Laudację w kategorii Pionier Ochrony Zdrowia wygłosił Wiceminister Zdrowia – Piotr Bromber. Nagrodą w kategorii Pionier Ochrony Zdrowia został wyróżniony dr Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. „Jak pada to nazwisko to każdy wie kto to jest, każdy wie, że to człowiek w porządku. Osoba która zrealizowała się zawodowo, prywatnie, jest na etapie, że może cieszyć się życiem”. – podkreślił Minister Bomber -„Gdybym ja był w tym wieku to chciałbym mieć taką perspektywę dystansu i ten optymizm”. Pan Minister zwrócił także uwagę na ogromny talent nagrodzonego do umiejętności budowania porozumienia ponad podziałami.

W swoim przemówieniu laureat zwrócił uwagę, iż w żadnym razie nie przygotował się i nie spodziewał się tej wyjątkowej nagrody. „Ta nagroda to jest dla mnie wielka sprawa, bardzo za nią dziękuję i będę o niej do końca życia pamiętał. Cieszę się, że praca społeczna, którą wykonuję na co dzień została doceniona. Staram się być twórcą dialogu, działać na rzecz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jestem przekonany że przyjaciele, którzy mi zaufali, to znaczy Wy, tutaj zgromadzeni – to osoby,  na które mogę liczyć. Dziękuję także mojej małżonce za 47 lat wspólnej drogi i wspólnie zrealizowane projekty”.

Nagrodę Pioniera Ochrony Zdrowia wręczył Minister Zdrowia – Adam Niedzielski.

Nagroda Kobiety Medycyny

 „Gdyby ktoś zapytał mnie czy mogę sobie wyobrazić ten świat, świat ochrony zdrowia bez laureatki, to pewnie bym sobie to wyobraził, ale po co wyobrażać sobie świat bez pani Profesor” – w wygłoszonej Laudacji stwierdził Filip Nowak,  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia  Wręczając dyplom Pani Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultantce Krajowej w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej. Prezes zwrócił uwagę na rozliczne zasługi laureatki oraz sposób w jaki realizuje ona stawiane przez Polskę zadania w celu zwiększenia efektywności służby zdrowia.

 „To są miłe momenty, kiedy ciężka praca jest honorowana tak miłymi nagrodami” – podkreśliła widocznie wzruszona Pani Profesor Mastalerz-Migas: ”Kiedy dwa lata temu zadzwonił pan Minister mówiąc o woli powołania zespołu ds. zmian podstawowej opieki zdrowotnej i wskazał mnie na jego lidera z przyjemnością podjęłam się tego wyzwania.  To był ciężki okres, ale razem z panem Ministrem przedstawiliśmy propozycję reformy Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Pani Profesor podziękowała także ogromnej liczbie niesamowitych osób jakie poznała, które pomagają jej realizować tak ambitne zadania. Ze sceny złożyła także podziękowania panu  Rektorowi Piotrowi Ponikowskiemu, „bez wsparcia i wyrozumiałości Pana Rektora to nie byłoby takie proste bym dzieliła swoje życie między pracę we Wrocławiu i Warszawie”. 

Pani Profesor otrzymała nagrodę z rąk Pana Ministra – Adama Niedzielskiego. Pan Minister pozwolił sobie dodać pozaprogramowo kilka słów: „Bez Pani Profesor nie byłoby opieki medycyny podstawowej. Jest Pani rewolucjonistką”.

Nagroda Młodego Lidera

Na cześć Młodego Lidera laudację wygłosił profesor Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych. „To wielka przyjemność dla mnie spotkać się dziś tutaj z Państwem. Pan Minister mówił o zmianach pokoleniowych, chcemy zostawić ten świat trochę lepszym. Obserwując bogate dokonania laureata jestem przekonany, że jeszcze nie raz usłyszymy o nim. Dzięki takim ludziom zostawimy ten świat lepszym!” 

Nagrodę otrzymał pan Janusz Świeczkowski-Feiz – Przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych.

„Jestem zaszczycony możliwością bycia tutaj, bardzo się cieszę z nagrody którą otrzymałem. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz jako przyszłość polskiej służby zdrowia, zaskoczymy Państwa i przeprowadzimy wiele dobrych reform służby zdrowia.” – powiedział laureat. 

Nagrodę Młodego Lidera wręczył pan Profesor Marcin Gruchała oraz Minister Adam Bromber

Nagroda Orędownika Pacjenta

Uroczystą laudację na cześć laureatki nagrody Orędownika Pacjenta wygłosił ks. dr Arkadiusz Nowak – Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów.

„Laureatka lub laureat to młoda osoba. Osoba która uzyska ten tytuł nie jest obojętna wobec losów pacjenta. Ale chce także wspierać i poprawiać system zdrowia. Osoba, która zostanie zaproszona na scenę łączy autorytet społeczny i specyficzne cechy lidera. Doskonale buduje kompetencje zdrowotne. Jest zaangażowana w pacjentocentryzm. Pacjent zawsze musi być w centrum a na pewno nie w kolejce.”.

Laureatką nagrody została Pani Magdalena Kołodziej – Prezes Zarządu Fundacji My Pacjenci.

Pani Prezes była wyraźnie zaskoczona i wzruszona: „Dziękuję za tę nagrodę, wiele ona dla mnie znaczy. Staram się być orędowniczką pacjentocentryzmu. Kontynuuję ideę św. p. Ewy Borek. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie mnie motywować do jeszcze bardziej intensywnej pracy”. 

Nagrodę wręczyli pan Minister Adam Niedzielski oraz pan Wiceminister Piotr Bromber. 

Całość gali uświetnił koncert Sądeckiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Leszka Mieczkowskiego oraz wokalistka Anna Ozner. Galę poprowadzili: Paulina Sudoł oraz Marcin Piasecki.

Skip to content