Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Nastroje Polaków wobec Ukraińców się pogarszają

Wypowiedź ekspercka

Skutki przeciągającej się wojny widać w nastrojach Polaków. W ciągu ostatniego roku co czwarta osoba zmieniła swoje nastawienie do Ukraińców na bardziej negatywne.


Z naszego badania omnibusowego wynika, że 56 proc. Polaków nie zmieniło swojego nastawienia do Ukraińców w ciągu ostatniego roku. W przypadku 7 proc. osób aktualnie jest ono bardziej pozytywne. Natomiast do spadku nastrojów wobec naszych wschodnich sąsiadów przyznaje się 26 proc. zapytanych.

Erozja nastawienia wobec Ukraińców nie jest zaskakującym zjawiskiem. Zryw, z którym mieliśmy do czynienia tuż po wybuchu wojny był bezprecedensowy i pokazywał ogromne serce oraz zaangażowanie Polaków w pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Jednak wraz z upływem czasu determinacja do wspierania i ponoszenia kosztów tego zjawiska osłabła.

Przeciągająca się pomoc wpływa na nastroje…

Polacy zapytani o to, dlaczego mają aktualnie gorsze nastawienie do naszych wschodnich sąsiadów odpowiadają, że mają oni duże wymagania co do pomocy Polski (67 proc. wskazań). Na drugim miejscu wskazywana jest roszczeniowa postawa (55 proc.). Taki sam odsetek, wynoszący 36 proc., zdobyły odpowiedzi – pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy przeciąga się w czasie oraz jest ich w Polsce za dużo. 14 proc. osób obawia się tego, że jesteśmy narażeni na konflikt z Rosją, bo pomagamy Ukrainie.

Sytuację podbija fakt, że koszty związane z wojną w Ukrainie występują w tym samym czasie, w którym Polacy mierzą się z szalejącą inflacją oraz rosnącymi ratami kredytów. Ta frustracja przekłada się na spadającą chęć pomocy. Zwłaszcza, że nie wiadomo kiedy konflikt się zakończy i tym samym, ile jeszcze potrwa konieczność wspierania Ukraińców.

… ale to z Ukraińcami chcemy pracować najbardziej

Polacy wciąż nie czują zagrożenia ze strony Ukraińców jeżeli chodzi o rynek pracy. Tylko 16 proc. osób wskazuje, że nasi wschodni sąsiedzi zabierają nam pracę. Cenimy ich również jako współpracowników, bo zaledwie 16 proc. osób wskazuje, że negatywne nastawienie do Ukraińców to konsekwencja tego, że nie podoba nam się ich podejście do pracy. 12 proc. osób wskazuje, że Ukraińcy wpływają na obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Ukraińcy jako współpracownicy wypadają też zdecydowanie lepiej niż inne narodowości. Z kolegami ze wschodu chce pracować aż 52 proc. Polaków. Z osobami z Azji chce pracować 27 proc. Polaków, a z Afrykańczykami zaledwie 12 proc. Nie jesteśmy też fanami Białorusinów, bo z nimi chce pracować 9 proc. osób.


Skip to content