Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

II Forum Słowackie [PODSUMOWANIE]

Forum Europa-Ukraina

Podczas drugiego dnia XIII już Forum Europa-Ukraina, 5.2.2020, w G2A Arenie w podrzeszowskiej Jasionce odbyła się druga edycja Forum Słowackiego. Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem: Wiarygodny sąsiad zza Tatr, jako warunek stabilności regionu.

Podczas forum zaproszeni goście poruszali ważne zagadnienia dotyczące współpracy obydwu krajów i wspólnych dążeń do polepszenia i ubogacenia sąsiedzkich relacji.

Goście mieli okazję wymienić swoje poglądy i podzielić się doświadczeniami w sześciu panelach dyskusyjnych. Forum rozpoczęło się dyskusją na temat: Wspólny cel – czyste środowisko, gdzie poruszono kwestie dotyczące zmian klimatu czy zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, które nierozłącznie wiążą się z uprzemysłowieniem przyrody. Zaproszeni goście: sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska Słowacji – Norbert KurillaRyszard Prędki – dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Richard Mller – dyrektor Generalny Słowackiej Agencji Środowiska, Jan Kosiorowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Dariusz Chorużyk – burmistrz Piwnicznej-Zdróju oraz Jozef Badida – analityk ds. energii EpV Słowacja, zastanowili się, jak skutecznie chronić środowisko. Dyskusję poprowadziła niezależna analityczka ds. środowiska, GPoT ŠIOV, Słowacja – Katarína Hazuchová.

Po krótkiej przerwie i wymianie poglądów, rozpoczęła się debata: Fundusze europejskie, polityka regionalna – współpraca polsko-słowacka. W dyskusji, którą poprowadził Andrzej Zarych – dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, udział wzięli: sekretarz stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Kamil Bortniczuk, poseł na Sejm RP – Marek KuchcińskiIgor Polák – dyrektor Generalny Kolei Republiki Słowackiej oraz Ján Ferenčák – burmistrz miasta Kežmarok. Podczas dyskusji rozmawiano o potrzebie realizacji wspólnych inicjatyw po obu stronach polskiej i słowackiej granicy. Goście wyrazili zadowolenie ze zrealizowanych wspólnie projektów, które na przestrzeni lat zostały wykonane na polsko-słowackim pograniczu, a dotyczyły między innymi modernizacji dróg, kolei oraz przejść granicznych.

Ostatnim panelem dyskusyjnym pierwszej części obrad był: Sąsiedzi zza Tatr – współpraca transgraniczna. Partnerem dyskusji był Interreg Polska-Słowacja. Tematem debaty piękno Tatr po obu stronach granicy i jego ochrona, jak również osiągnięcia w dziedzinie wzajemnej współpracy. Zgromadzeni goście zaznaczyli, że współpraca pomiędzy Polską i Słowacką układa się wzorowo i liczą na jej owocną kontynuację. Gośćmi Rafała Balińskiego – dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej byli: Martin Fedor – poseł Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej, Jerzy Polaczek – poseł na Sejm RP, Milan Majerský – marszałek województwa preszowskiego, Peter Dobeš – wicemarszałek województwa żylińskiego, Roman Malatinec – wicemarszałek województwa bańskobystrzyckiego, Tibor Csenger –  wicemarszałek województwa nitrzańskiego oraz Bogusław Waksmundzki – przewodniczący rady Związku Euroregionu Tatry.

Drugą część obrad rozpoczęła dyskusja: Wykształcenie uwzględniające potrzeby rynku pracy – mit czy fakt?

Zaproszeni paneliści: Jaroslav Demko – rektor Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku, Monika Piątek – prorektor ds. kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Ryszard Pukała – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Viliam Páleník – prezydent Instytutu Zatrudnienia. Moderatorem dyskusji był: Sylwester Czopek – pektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia – czy i w jakim zakresie placówki edukacyjne uwzględniają i przewidują przyszłe potrzeby rynku pracy oraz jak placówki edukacyjne powinny przygotowywać przyszłych pracowników. Paneliści podkreślili znaczącą rolę rozwiniętych umiejętności cyfrowych przyszłego pracownika, kompetencji miękkich oraz zaznaczyli, że w sukcesie na rynku pracy może pomóc koncepcja lifetime learning.

Podczas Forum Słowackiego nie mogło zabraknąć dyskusji na temat związany z kulturą. Przedostatnią dyskusją forum był panel: Priorytety dyplomacji kulturalnej – doświadczenia i perspektywy. Goście wspólnie zastanowili się jak wykorzystać dyplomację kulturalną, która przez Malachi Crowforda Cummingsa definiowana jest jako wymiana idei, sztuki i innych informacji pomiędzy narodami, w celu lepszego poznania się i zrozumienia. Goście przyznali, że bliskie kontakty polsko-słowackie mogą przyczynić się do poprawy relacji w całym regionie. Dyskusję moderował: Jan Jarosz – dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, wzięli w niej udział: Jacek Gajewski – dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie, Adrián Kromka – dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie, Janusz Jerzy Cywicki – dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Ostatnią dyskusją, zamykającą II Forum Słowackie był panel: Rozwój turystyki jako narzędzie lepszej współpracy, prowadzony przez Małgorzatę Małuch – wójt Sękowa, w którym głos zabrali: Dalibor Mikulík – dyrektor Muzeum Zamku Stara Lubownia, Martin Janoško – dyrektor wykonawczy Regionalnej Organizacji Turystycznej Północno-Wschodniej Słowacji, Jozef Polačko – kanclerz Wyższej Szkoły Międzynarodowego Biznesu (ISM) w Preszowie i Krzysztof Staszewski – prezes zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Goście zastanowili się, jakiego modelu turystyki nam dziś potrzeba, aby poszerzyć grono przyszłych usługobiorców. Zgodnie stwierdzili, że rozwój turystyki znacznie przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i niejako wymusza inwestycje infrastrukturalne.

Forum Słowackie zakończyło się uroczystą galą i koncertem ukraińskiego zespołu folkowego Vizerunok. Podczas gali została wręczona nagroda specjalna II Forum Słowackiego, którą z rąk marszałka województwa podkarpackiego – Władysława Ortyla, odebrał poseł Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej – Martin Fedor. Laudację wygłosił Paweł Kowal – poseł na Sejm RP.

II Forum Słowackie zakończyło się ogromnym sukcesem. Dyskusje przyciągnęły liczne grono słuchaczy, którzy z zainteresowaniem wsłuchiwali się w głosy specjalistów. Każdy z uczestników opuścił G2A Arenę bogatszy o nowe doświadczenia i ciekawe idee, które z pewnością przyczynią się do rozwoju dalszej, już owocnej, polsko-słowackiej współpracy.

Skip to content