Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport: Wpływ dezinformacji na wizerunek Polski na Ukrainie

Publikacje

Propaganda i dezinformacja w dobie społeczeństwa informacyjnego stała się narzędziem walki informacyjnej w rywalizacji wewnętrznej i międzynarodowej. Dla Polski, która od wielu lat walczy z dezinformacją, koniczność budowy własnej pozytywnej narracji jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. Jednym z kluczowych elementów kampanii dezinformacyjnych, prowadzonych wobec Polski jest kreowanie jej negatywnego wizerunku, co bezpośrednio przekłada się na podważa‑ nie jej związków z innymi państwami unijnymi, USA, a przede wszystkim z państwami sąsiadującymi. A poprzez kształtowanie opinii publicznej w różnych sprawach, ma to wpływ i na sytuację geopolityczną. Ze względu na postęp nowych technologii mamy dziś do czynienia z rozwojem technik, co otwiera nowe pola dezinformacji. W związku z tym, powstał projekt, mający na celu ocenić wpływ dezinformacji wobec wizerunku Polski na Ukrainie, z analizą doświadczeń państw Europy Środkowo-Wschodniej. Badania propagandy i dezinformacji w kontekście walki informacyjnej ma nie tylko akademicki charakter, ale także praktyczny wymiar m.in. w zakresie przeciwdziałania wrogiemu oddziaływaniu, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa informacyjnego nie tylko Polski, ale także innych państw regionu.

Do grona uczestników projektu zaproszono wybitnych ekspertów: Dmytra Zołotuchina, wiceministra Ministerstwa Polityki Informacyjnej Ukrainy w latach 2017-2019, Jarosława Matijczyka, dyrektora wykonawczego Strategic and Security Studies Group, Mykołę Siruka, Pierwszego Zastępcy Szefa Rady Eksperckiej Centrum Studiów Wojskowych, Konwersji Armii i Rozbrojenia, Jewgena Mahdę, dyrektora Instytutu Polityki Światowej, Michała Marka, założyciela Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, dziennikarzy Pawła Bobołowicza i Piotra Pogorzelskiego, Mychajła Samusia, dyrektora New Geopolitics Research Network, byłego wiceministra polityki informacyjnej Ukrainy a obecnie – dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Informacyjnego Artema Bidenka, Sergija Gerasymczuka – wiceprezesa zarządu i kierownika Studiów Europy Południowo-Wschodniej Rady Polityki Zagranicznej „Ukraińska Pryzma”, dr hab. Agnieszkę Legucką – analityka ds. Rosji w programie Europa Wschodnia PISM, wybitnego dziennikarza Jurija Banachewycza – korespondenta Ukrinform oraz Justynę Olędzką – doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce i pracownika naukowego Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Z opiniami ekspertów można było się zapoznać w trakcie debaty, która została zorganizowana na początku września w ramach jubileuszowego, XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz dyskusji online, która odbyła się pod koniec października 2021 r. Ponadto, został przygotowany szereg publikacji, dostępny na Polsko-Ukraińskiej Platformie Opinii. Wybrane artykuły oraz podsumowania debat przedstawiamy Państwu w tym magazynie. Liczymy, że zaprezentowane artykuły, jako źródło informacji o przeciwdziałaniu dezinformacji i jej wpływie na wizerunek Polski zachęcą do dialogu, wymiany doświadczeń i dalszych działań na rzecz rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. Życzymy Państwu przyjemnej lektury!

Khrystyna Vlodek
Manager Programowy ds. Ukrainy
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Skip to content