Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Budujemy wspólnotę przyszłości

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Strategiczną rolę w procesie rozwoju polskich regionów i wzmacniania wspólnot na wszelkich poziomach odgrywają samorządy województw. Ponaddwudziestoletnie doświadczenia naszej działalności niezaprzeczalnie wskazują na to, że widoczny postęp społeczno-gospodarczy jest w dużej mierze zasługą tej aktywności. O naszych wspólnych doświadczeniach i nowych wyzwaniach rozmawiamy na różnych forach. Idea dialogu i wymiany praktyk przyświeca także Europejskiemu Kongresowi Samorządów, który już po raz drugi odbędzie się na Warmii i Mazurach. Jesteśmy przekonani, że w dobie erozji wspólnot i zaburzonego dialogu społecznego kontakt samorządów lokalnych i regionalnych z mieszkańcami naszych małych ojczyzn nabiera wyjątkowego znaczenia.  

Nowe warunki znacznie przyspieszyły bieg historii. Pragnę podkreślić, że w dobie pandemii potrafiliśmy się wszyscy bardzo szybko zorganizować, a także oswoić i wznieść nowe techniki komunikacji na wyższy poziom. Jesteśmy w stałych i bieżących relacjach z administracją rządową, z ekspertami, z przedstawicielami samorządów i przedsiębiorcami. By skutecznie działać wspólnie, niezmiennie dzielimy się wiedzą o nowych rozwiązaniach, o możliwościach niesienia pomocy, o wzajemnych potrzebach, o dobrych praktykach. Jednak nie tylko w dramatycznych czasach pandemii samorządowcy pracują nieustannie, by zapewnić społeczności bezpieczeństwo, zdrowie, stanowiska pracy, względną normalność. To czas ciągłej gotowości, wytężonej pracy na wielu frontach, w porozumieniu z wieloma partnerami. 

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego angażuje się w liczne działania mające na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców, a także wsparcie gospodarki, miejsc i zakładów pracy. O nowych rozwiązaniach na bieżąco informujemy gospodarzy miast, gmin i powiatów z Warmii i Mazur. Jako gospodarze województwa czujemy się odpowiedzialni za przyszłość całego regionu i jego mieszkańców. Codziennie przekonujemy się, że tą mądrością i dalekowzrocznością kierują się liderzy samorządów lokalnych. To wielka wartość ponad 30 lat funkcjonowania polskiej samorządności. 

Oczywiście nie tracimy z oczu horyzontu, wciąż myślimy o rozwoju strategicznym i poszukujemy nowych kierunków działań, m.in. przekuwając unikatowe walory przyrodnicze w największe gospodarcze atuty. Kierunkiem, w jakim chcemy zmierzać, jest określona jeszcze w 2005 roku wizja województwa warmińsko-mazurskiego zawierająca się w krótkim, lecz wiele znaczącym haśle: „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć…”. Pozostaje ona aktualna, ponieważ wciąż najlepiej syntetyzuje oczekiwania społeczne, co do szans rozwojowych, planów życiowych mieszkańców, a także postrzegania Warmii i Mazur. I takie też są aspiracje samorządu województwa. Niezmiennie zapraszamy Państwa na Warmię i Mazury, gdzie budujemy wspólnotę przyszłości. 


Gustaw Marek Brzezin 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Skip to content