Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Współpraca regionów przygranicznych – klucz do sukcesu

VIII Europejski Kongres Samorządów

Moderator rozpoczął od przywitania i przedstawienia panelistów.

Burmistrz gminy Lubicza wspiera uchodźców z Ukrainy. W związku z bliskością granicy, musieli reagować bardzo szybko. Współpraca przygraniczna zawsze była, ale od początku konfliktu współpraca się jeszcze bardziej aktywowała. Istnieje pomysł otwarcia kolejnego przejścia granicznego z Ukrainą. Po zakończeniu działań wojennych, turystyka może być ważną częścią gospodarki regionów przygranicznych.

Poseł Krutul powiedział, że reprezentuje województwo podlaskie. Zauważył, że ze względu na zamknięcie przejść granicznych z Białorusią sytuacja jest trudna dla przedsiębiorców. Wyraził nadzieję, że kiedyś sytuacja wróci do normy, ale obecnie nie widać takiej możliwości. Pozytywem są dobre relacje zwykłych mieszkańców z imigrantami z Białorusi.

Poseł Protas uważa, że województwo warmińsko-mazurskie jest modelowym regionem peryferyjnym Unii Europejskiej. Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim została zawieszona i będzie to element wstrzymujący rozwój. Mały ruch graniczny był dobrym rozwiązaniem dla obu stron, ale od wybuchu wojny nie ma mowy o jego wznowieniu.

Adam Lamberd stwierdził, że Polska jako lider regiony jest nowym wzorem dla Ukrainy i państw kaukaskich. Polska może wspierać te społeczeństwa i jednocześnie prowadzić biznesy. W ten sposób osłabi się wpływ Rosji. Pomimo zadeklarowanej neutralności Austrii, Wiedeń aktywnie wspiera Ukrainę. Austriackie firmy będą zaangażowane w odbudowę tego państwa po wojnie.

Moderator: Marek Pędziwol, Deutsche Welle

Paneliści:

Marek Łuszczyński, Burmistrz, Urząd Gminy Lubycza Królewska, Polska

Jacek Protas, Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska

Adam Lamberd, Prezes, Austriacki Instytut Studiów Kaukaskich, Austria

Paweł Krutul, Poseł, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Polska

Skip to content