Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

O kształceniu w zawodach medycznych na I Forum Ochrony Zdrowia (19 – 20 czerwca 2023, Pałac Wąsowo)

Forum Ochrony Zdrowia Najnowsze informacje

Panel „Kształcenie w zawodach medycznych – dokąd zmierzamy?”, będący częścią I Forum Ochrony Zdrowia, poświęcony został budowaniu przyszłych kadr dla systemu opieki zdrowotnej. Rekomendacje Konferencji Rektorów Akademickich Uniwersytetów Medycznych mają zapobiegać problemowi niedoboru kadr. 

Moderator:

Krzysztof Jakubik

Paneliści:

Paweł Czudaj – Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UMP

Piotr Bromber – Podsekretarza Stanu Ministerstwo Zdrowia

Agnieszka Piwowar – Prorektor Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Agata Andrzejczyk – Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów

Małgorzata Kotwicka – Prorektor Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Marcin Gruchała przekonywał, że konieczne staje się efektywniejsze kształcenie i nieustanne podnoszenie poziomu edukacji. „Nasz system kształcenia musi nadążać za rozwojem badań i nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Do zmieniającej się rzeczywistości muszą także dostosować się także nauczyciele akademiccy” – powiedział przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Rekomendacje obejmują trzy obszary, m.in. metodykę kształcenia. Jak zauważyła prof. Małgorzata Kotwicka „wpływa ona bezpośrednio na jakość”. Metody kształcenia muszą być przemyślane, wtedy, gdy uruchamiamy kierunek. To także kadra, która przekazuje wiedzę. „Rozpoczynając od osoby, która wkraczają na ścieżkę kariery akademickiej po zasłużonych profesorów, wszyscy nasi dydaktycy powinni wiedzieć, że od ich przekazywania wiedzy zależy część sukcesu edukacyjnego. My pomagamy w przygotowaniu i edukacji w nowoczesnych systemach kształcenia” – dodała prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Studenci wskazują na konieczność korzystania z wzorców. „Chcemy się uczyć i mieć dostęp do pacjentów” – podkreśliła Agata Andrzejczyk, Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów. „Zależy nam na wprowadzeniu stanowiska asystenta lekarza, dzięki czemu bylibyśmy w stanie nabierać kompetencji już podczas studiów. Chcemy nauczyć się jakości i szerzyć jakość” – dodała. Koleżance wtórował Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UMP. Paweł Czudaj uzupełnił wypowiedź o kwestie dotyczące tutoringu, a więc możliwości uczenia się od siebie nawzajem, między różnymi specjalistami. Młodzi ludzie wyrazili także obawy o to, czy nowe technologie nie zastąpią wiekowej tradycji i efektywnej relacji uczeń-mistrz.

Prof. Marcin Gruchała wskazał młodszym koleżankom i kolegom najefektywniejsze funkcjonujące rozwiązanie. Są to silne koła naukowe i wspólne inicjatywy samokształceniowe. W ten sposób studenci mogą uczestniczyć w prowadzonych badaniach naukowych, dotykają procesu tworzenia nauki, która wchodzi do praktyki klinicznej. Studenci Ci mogą zmieniać uczelnię wraz z kadrą naukową. Takie dodatkowe środowisko wykształca w studentach dodatkowe kompetencje i umiejętności, a nawet cechy charakteru wykraczające poza medycynę. 

Piotr Bromber – Podsekretarza Stanu Ministerstwo Zdrowia przypomniał o trwającej dyskusji z Konferencją Rektorów Akademickich Uniwersytetów Medycznych. „Nasze cele są zbieżne. Wszyscy chcemy podążać w kierunku profesjonalizacji i poprawy standardów studiów. Budujemy nowe standardy dla pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, farmacji i wielu innych kierunków. Jesteśmy otwarci na dyskusję, potrzebujemy waszej wiedzy – Was studentów i Was Rektorów” – powiedział. Czy to oznacza szybszą realizację zgłaszanych postulatów? 

Skip to content