Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rejestracja na I Forum Ochrony Zdrowia jest otwarta! Zarejestruj się już dziś!

Forum Ochrony Zdrowia

Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w zakresie ochrony zdrowia. Obecna na każdym Forum Ekonomicznym w Karpaczu zdrowotna ścieżka tematyczna w tym roku po raz pierwszy znajdzie swoje rozwinięcie w oddzielnej konferencji, którą będzie I Forum Ochrony Zdrowia.

Planowany przebieg Forum Zakłada 2 sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, które będą się odbywać na trzech ścieżkach tematycznych: Zarzadzanie i Finansowanie, Profilaktyka i Leczenie, Innowacje.

Planujemy, że w Forum weźmie udział ponad 600 gości z Polski oraz innych krajów europejskich: przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Potwierdzeniem udziału w Forum jest dokonanie dwuetapowej rejestracji, która jest dostępna pod linkiem: https://economicforum.pl/foz/index.php/form/fe?open=f&_lang=pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rejestracji

Skip to content