Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Medycyna prywatna ważnym elementem systemu ochrony zdrowia – wypowiedź ekspercka Pracodawców Medycyny Prywatnej

Wypowiedź ekspercka

Prywatne podmioty medyczne to istotny element całego systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza
w części ambulatoryjnej, w której stanowią ponad 90% całkowitej liczby świadczeniodawców.

Polska opieka zdrowotna finansowana jest przez połączenie licznych źródeł finansowania, w tym wydatków rządowych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków prywatnych, takich jak bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, wydatki organizacji pozarządowych i prywatnych podmiotów – abonamenty medyczne.

Należy jednocześnie podkreślić, iż sektor prywatny to nie tylko prywatny świadczeniodawca, lecz także prywatny płatnik usług zdrowotnych. Z abonamentów medycznych korzysta już dzisiaj w Polsce parę milionów pacjentów. Zatem prywatne podmioty lecznicze niezwykle skutecznie uzupełniają publiczny system opieki zdrowotnej, a tym samym skutecznie budują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Medycyna prywatna to efektywna organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego, to nośnik jakości i nowych technologii, to realne zaplecze dla realizacji programów poprawiających dostępność do świadczeń dla polskiego pacjenta. Model medycyny prywatnej jest zupełnie niewykorzystanym elementem systemu opieki zdrowotnej, a przecież niewątpliwie sprzyja innowacyjności.

Osobiście – jako Prezes Zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej – rekomenduję, aby wszyscy uczestnicy systemu ochrony zdrowia podjęli współpracę przy tworzeniu długookresowej strategii,
w której centrum znajdować się będą pacjent i jego potrzeby oraz zapewnienie wysokiej dostępności oraz jakości świadczeń medycznych. Konieczne jest także podjęcie szerokiej współpracy w zakresie kształcenia kadr, w tym nowych zawodów medycznych, ponieważ braki kadrowe są wyzwaniem systemowym, z którym muszą się zmierzyć wszyscy świadczeniodawcy – zarówno publiczni, jak
i prywatni. Konieczne jest wypracowanie systemowego mechanizmu oceny efektywności świadczeniodawców, który będzie zachęcał do podnoszenia jakości usług medycznych. Warto, aby cały system ochrony zdrowia skorzystał z wybranych dobrych praktyk sektora prywatnego, którego siłą jest sprawność organizacyjna, umiejętność szacowania ryzyka, efektywność kosztowa oraz nowoczesne podejście, angażujące pacjentów w dbanie o stan swojego zdrowia jako przejaw profilaktyki zachorowań.

Biorąc pod uwagę skuteczne uzupełnianie przez podmioty prywatne sektora publicznego, ich doświadczenie w tworzeniu modelu opieki skoncentrowanej na jakości i efektywności leczenia, wspólne działania obu sektorów – publicznego i prywatnego – są obecnie wyjątkowo ważne.

Dr n. przyr. Andrzej Mądrala
Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Skip to content